« Jan 18:1 Ewangelia Jana 18:2 Jan 18:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiedział lepak i Judasz wydawca jego miejsce (ono) że się tam często zchodził Jezus z uczniami swemi.
2.WUJEK.1923A wiedział i Judasz, który go wydawał, miejsce, iż się tam często schadzał Jezus z uczniami swoimi.
3.RAKOW.NTA wiedział też Judasz, który go wydawał, ono miejsce; iż się często zgromadzał Jezus tam z uczniami swymi.
4.GDAŃSKA.1881A wiedział i Judasz, który go wydawał, ono miejsce; bo się tam często schadzał Jezus z uczniami swoimi.
5.GDAŃSKA.2017A Judasz, który go zdradził, znał to miejsce, bo Jezus często się tam zbierał ze swoimi uczniami.
6.SZCZEPAŃSKIAle i Judasz, zdrajca Jego, znał <to> miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi.
7.MARIAWICIA wiedział i Judasz, który Go wydawał, o onem miejscu, bo często Jezus schadzał się tam z uczniami Swoimi.
8.GRZYM1936Judasz zaś zdrajca wiedział o tem miejscu, bo Jezus często się tam udawał z uczniami swymi.
9.DĄBR.WUL.1973Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus schodził się tam często z uczniami swymi.
10.DĄBR.GR.1961Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus schodził się tam często z uczniami swymi.
11.TYSIĄCL.WYD5Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili.
12.BRYTYJKAAle i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi.
13.POZNAŃSKAMiejsce to znał także Judasz, który Go wydał, bo Jezus i uczniowie często się tam zbierali.
14.WARSZ.PRASKAJudasz, zdrajca, znał również to miejsce, bo Jezus przychodził tam często ze swymi uczniami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale znał to miejsce i Judas, który go wydawał, bo Jezus często się tam zbierał ze swoimi uczniami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJudasz, który Go wydał, również wiedział o tym miejscu, gdyż Jezus często schodził się tam ze swoimi uczniami.
17.TOR.PRZ.Miejsce to znał także Judasz, który Go wydał, bo Jezus często zbierał się tam ze swoimi uczniami.