« Jan 18:19 Ewangelia Jana 18:20 Jan 18:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział mu Jesus: Ja jawnie mówiłem światu; ja zawżdy uczyłem w szkole i w świątnicy, gdzie się wszyscy Judowie schodzą, a pokątnie nie mówiłem nic.
2.WUJEK.1923Odpowiedział mu Jezus: Jam jawnie mówił światu: Jam zawsze uczył w bóżnicy i w kościele, gdzie się wszyscy Żydowie schadzają, a w skrytości nicem nie mówił.
3.RAKOW.NTOdpowiedział mu Jezus: Jam jawnie mawiał światu; jam zawsze uczył w zgromadzeniu i w Kościele, gdzie się zewsząd Żydowie schadzają; a w skrytości nie mówiłem nic.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział mu Jezus: Jam jawnie mówił światu; Jam zawsze uczył w bóżnicy i w kościele, gdzie się zewsząd Żydowie schadzają, a potajemnie nicem nie mówił.
5.GDAŃSKA.2017Jezus mu odpowiedział: Ja jawnie mówiłem światu. Zawsze nauczałem w synagodze i w świątyni, gdzie zewsząd schodzą się Żydzi, a potajemnie nic nie mówiłem.
6.SZCZEPAŃSKIJezus mu odrzekł: Jam mówił jawnie przed światem; Jam zawsze nauczał po bóżnicach i w świątyni, dokąd wszyscy Żydzi się schodzą, w skrytości zaś nic nie mówiłem.
7.MARIAWICIOdpowiedział Jezus: Ja mówiłem światu jawnie, Jam zawsze nauczał w bożnicy i w Kościele, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem.
8.GRZYM1936Jezus mu odpowiedział: Ja jawnie mówiłem do ludzi: nauczałem zawsze w bóżnicach i w kościele, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi, i nic nie mówiłem potajemnie.
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział mu Jezus: Jam jawnie mówił światu, nauczałem zawsze w synagodze i świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi gromadzą, i nic nie mówiłem potajemnie.
10.DĄBR.GR.1961Odpowiedział mu Jezus: Jam jawnie mówił światu, jam zawsze nauczał w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi gromadzą, a nic nie mówiłem potajemnie.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus mu odpowiedział: Ja przemawiałem jawnie przed światem. Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie nauczałem niczego.
12.BRYTYJKAOdpowiedział mu Jezus: Ja jawnie mówiłem światu; ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem.
13.POZNAŃSKAJezus mu odrzekł: - Ja jawnie przemawiałem do ludzi. Zawsze nauczałem w synagogach albo w świątyni, gdzie zbierają się wszyscy Żydzi, a potajemnie nic nie powiedziałem.
14.WARSZ.PRASKAOdpowiedział mu tedy Jezus: Ja występowałem jawnie na oczach wszystkich. Uczyłem zawsze w synagogach i w świątyni, gdzie zbierają się wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jezus mu odpowiedział: Ja mówiłem otwarcie światu; ja zawsze nauczałem w bóżnicy oraz w Świątyni, gdzie zawsze schodzą się Żydzi, a w ukryciu niczego nie powiedziałem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus mu odpowiedział: Ja otwarcie przemawiałem do świata. Zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie schodzą się wszyscy Żydzi. Potajemnie nic nie mówiłem.
17.TOR.PRZ.Jezus odpowiedział mu: „Ja otwarcie mówiłem do świata. Ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie zawsze schodzą się Żydzi, a w ukryciu nic nie mówiłem.”