« Jan 18:28 Ewangelia Jana 18:29 Jan 18:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wyszedł przeto Piłat k nim wen, i rzekł: którą żałobę przynosicie na człowieka tego?
2.WUJEK.1923A tak Piłat wyszedł do nich z ratusza i rzekł: Co za skargę przynosicie przeciw człowiekowi temu?
3.RAKOW.NTWyszedł tedy Piłat do nich, i rzekł: Którą skargę przynosicie przeciw człowiekowi temu?
4.GDAŃSKA.1881Tedy wyszedł do nich Piłat, i rzekł: Jakąż skargę przynosicie przeciwko człowiekowi temu?
5.GDAŃSKA.2017Wówczas Piłat wyszedł do nich i zapytał: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?
6.SZCZEPAŃSKIPiłat przeto wyszedł do nich na zewnątrz i mówi: Co za oskarżenie wnosicie przeciw temu Człowiekowi?
7.MARIAWICII dlatego wyszedł do nich Piłat z Ratusza i rzekł: Co za skargę przynosicie na tego człowieka?
8.GRZYM1936Wobec tego Piłat wyszedł do nich i pytał: Co za skargę przynosicie na tego człowieka?
9.DĄBR.WUL.1973Wyszedł przeto Piłat do nich i rzekł: Co za oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi?
10.DĄBR.GR.1961Piłat więc wyszedł do nich i mówi: Co za oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi?
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?
12.BRYTYJKAWtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?
13.POZNAŃSKAPiłat więc wyszedł do nich (z pretorium) i mówi: - O co oskarżacie tego człowieka?
14.WARSZ.PRASKAPiłat wyszedł więc do nich na zewnątrz i zapytał: O co wy oskarżacie tego człowieka?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i mówi: Jakie przynosicie oskarżenie przeciwko temu człowiekowi?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Piłat wyszedł do nich i zapytał: Jaki zarzut stawiacie temu człowiekowi?
17.TOR.PRZ.Wyszedł więc Piłat do nich na zewnątrz i powiedział: Jakie oskarżenie wnosicie przeciwko temu człowiekowi?