« Jan 18:2 Ewangelia Jana 18:3 Jan 18:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto Judasz wziąwszy rotę, a od Arcyoffiarników i Faryzeuszów służebniki, przyszedł tam z latarniami, i z kagańcami, i z orężem.
2.WUJEK.1923Judasz tedy wziąwszy rotę i od najwyższych kapłanów i Pharyzeuszów służebniki, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami i z broniami.
3.RAKOW.NTJudasz tedy wziąwszy rotę, i od przedniejszych Ofiarowników i Faryzeuszów sługi, przychodzi tam z laterniami, i kagańcami, i zbrojami.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż Judasz wziąwszy rotę i sługi od przedniejszych kapłanów i Faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami, i z broniami.
5.GDAŃSKA.2017Judasz więc, wziąwszy oddział żołnierzy i strażników od naczelnych kapłanów i faryzeuszy, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią.
6.SZCZEPAŃSKIJudasz tedy, zabrawszy rotę wojska, i służbę {od} przedniejszych kapłanów i faryzeuszów, przychodzi tam z latarniami i pochodniami i z bronią.
7.MARIAWICIJudasz tedy wziąwszy rotę i od najwyższych kapłanów i Faryzeuszów służebników, przyszedł tam z latarniami, i z pochodniami i z orężem.
8.GRZYM1936Otóż Judasz wziął z sobą oddział wojska i pachołków od wyższych kapłanów i faryzeuszów i przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią.
9.DĄBR.WUL.1973Judasz tedy, zabrawszy kohortę, a od przedniejszych kapłanów i faryzeuszów służbę, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią.
10.DĄBR.GR.1961Judasz tedy, zabrawszy kohortę, a od przedniejszych kapłanów i faryzeuszów służbę, podążył tam z latarniami, pochodniami i bronią.
11.TYSIĄCL.WYD5Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią.
12.BRYTYJKAJudasz tedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami, i z orężem.
13.POZNAŃSKAJudasz więc, wziąwszy oddział i straż od najwyższych kapłanów i faryzeuszów, przychodzi tam z latarniami, pochodniami i bronią.
14.WARSZ.PRASKAUdał się więc tam Judasz z kohortą żołnierzy i ze strażnikami, których mu dali arcykapłani i faryzeusze. Mieli ze sobą latarnie, pochodnie i broń.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Judas wziął kohortę oraz sługi od przedniejszych kapłanów i faryzeuszy, i przychodzi tam z pochodniami, latarniami oraz bronią.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJudasz zatem wziął oddział żołnierzy oraz straż podległą arcykapłanom i faryzeuszom, i przyszedł tam z pochodniami, z lampami i z bronią.
17.TOR.PRZ.2023Judasz więc wziął kohortę i podwładnych od arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami, i z orężem.
18.ODN.B.BRZ.2023Judasz więc wziąwszy od arcykapłanów i faryzeuszy oddział i straż przyszedł tam z latarniami, pochodniami i orężem.