« Jan 18:29 Ewangelia Jana 18:30 Jan 18:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedzieli mu i rzekli: Gdyby ten nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie.
2.WUJEK.1923Odpowiedzieli i rzekli mu: By ten nie był złoczyńcą, nie podalibyśmy go byli tobie.
3.RAKOW.NTOdpowiedzieli i rzekli mu: By nie był ten złoczyńcą, tedybyśmy go tobie nie podali.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedzieli mu i rzekli: Być ten nie był złoczyńcą, tedybyśmy ci go nie podali.
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedzieli mu: Gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie.
6.SZCZEPAŃSKIOdpowiedzieli i rzekli do niego: Gdyby Ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy Go tobie!
7.MARIAWICIOdpowiedzieli i rzekli mu: Gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie.
8.GRZYM1936Odpowiedzieli mu: Gdyby nie był złoczyńcą, nie bylibyśmy wydali go tobie.
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedzieli mu mówiąc: Gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie.
10.DĄBR.GR.1961Odpowiedzieli mu: Gdyby nie był złoczyńcą, nie wydawalibyśmy go tobie.
11.TYSIĄCL.WYD5W odpowiedzi rzekli do niego: Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie.
12.BRYTYJKAOdpowiedzieli mu, mówiąc: Gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie.
13.POZNAŃSKAOdpowiedzieli Mu: - Gdyby On nie był przestępcą, nie wydalibyśmy Go Tobie.
14.WARSZ.PRASKAA oni odrzekli: Gdyby On nie był złoczyńcą, nie sprowadzalibyśmy Go do ciebie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiadając mu, rzekli: Gdyby ten nie był złoczyńcą, to byśmy ci go nie wydali.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyby On nie był przestępcą - odpowiedzieli - nie wydalibyśmy Go tobie.
17.TOR.PRZ.W odpowiedzi, rzekli do niego: Gdyby On nie był złoczyńcą nie wydalibyśmy Go tobie.