« Jan 18:30 Ewangelia Jana 18:31 Jan 18:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(18:31) Rzekł przeto im Piłat: Weźmicie go wy, a wedle zakonu waszego sądźcie ji. (18:32a) Rzekli mu przeto Judowie: nam niegodzi się zabić nikogo;
2.WUJEK.1923Rzekł im tedy Piłat: Weźmijcie go wy, a według zakonu waszego osądźcie go. Rzekli mu tedy Żydowie: Nam się nie godzi nikogo zabijać.
3.RAKOW.NTRzekł tedy im Piłat: Weźmicież go wy, i wedle Zakonu waszego sądźcie go. Rzekli tedy jemu Żydowie: Nam się nie godzi zabijać nikogo.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł Piłat: Weźmijcież go wy, a według zakonu waszego osądźcie go. Rzekli mu Żydowie: Nam się nie godzi zabijać nikogo;
5.GDAŃSKA.2017I powiedział Piłat: Wy go weźcie i osądźcie według waszego prawa. Żydzi mu odpowiedzieli: Nam nie wolno nikogo zabijać.
6.SZCZEPAŃSKIA Piłat im odrzekł: Weźcież Go wy i osądźcie Go według prawa waszego! Ale Judejczycy mu odpowiedzieli: Nam nie wolno nikogo śmiercią karać;
7.MARIAWICITedy im rzekł Piłat: Weźmijcie go wy i według waszego Zakonu osądźcie go. Rzekli mu tedy Żydzi: Nam się nie godzi nikogo zabić.
8.GRZYM1936Rzekł im tedy Piłat: Weźcie go wy i według Zakonu waszego osądźcie. Ale Żydzi odpowiedzieli: Nam nie wolno nikogo śmiercią karać.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł im tedy Piłat: Weźcież go wy i osądźcie go według prawa waszego. Rzekli mu tedy Żydzi: Nam nie wolno nikogo zabijać;
10.DĄBR.GR.1961Rzekł im tedy Piłat: Weźcie go i osądźcie według prawa waszego. Powiedzieli mu Żydzi: Nam nie wolno nikogo zabijać;
11.TYSIĄCL.WYD5Piłat więc rzekł do nich: Weźcie go sobie i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: Nam nie wolno nikogo zabić.
12.BRYTYJKAI rzekł im Piłat: Weźcie go i osądźcie go według waszego zakonu. Rzekli mu Żydzi: Nam nie wolno nikogo zabijać;
13.POZNAŃSKAPowiedział im Piłat: - Zabierzcie Go i osądzicie według waszego Prawa. Judejczycy mu odrzekli: - Nam nie wolno zabić.
14.WARSZ.PRASKARzekł tedy do nich Piłat: Weźcie Go sobie i osądźcie według własnego prawa. Lecz Żydzi odpowiedzieli mu: Nam nie wolno nikogo pozbawiać życia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Piłat im powiedział: Weźcie go wy i osądźcie według waszego Prawa. Powiedzieli mu Żydzi: Nam nikogo nie wolno zabić;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Piłat powiedział: Weźcie Go wy i osądźcie zgodnie z waszym Prawem. Żydzi na to: Nam nie wolno nikogo karać śmiercią.
17.TOR.PRZ.Piłat więc powiedział: Weźcie Go wy i według waszego Prawa Go osądźcie. Żydzi powiedzieli mu: Nam nie wolno nikogo zabijać;