« Jan 18:37 Ewangelia Jana 18:38 Jan 18:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi mu Piłat: Co jest prawda? A to rzekszy zasię wyszedł ku Judom, i mówi im: ja ani jednej przyczyny nie najduję wniem.
2.WUJEK.1923Rzekł mu Piłat: Co jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł zasię do Żydów i rzekł im: Ja żadnej winy w nim nie najduję.
3.RAKOW.NTMówi mu Piłat: Cóż jest prawda? A to rzekszy, zasię wyszedł do Żydów, i mówi im: Ja żadnej winy nie najduję w nim.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł mu Piłat: Cóż jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł zasię do Żydów i rzekł im: Ja w nim żadnej winy nie znajduję.
5.GDAŃSKA.2017Piłat powiedział do niego: Cóż to jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: Ja nie znajduję w nim żadnej winy.
6.SZCZEPAŃSKIMówi doń Piłat: Co to jest prawda? I po tych słowach wyszedł znowu do Judejczyków, i rzecze im: Ja w Nim żadnej nie znajduję winy.
7.MARIAWICIRzekł Mu Piłat: Co jest prawda? A rzekłszy to, wyszedł znowu do Żydów i rzekł im: Ja w nim żadnej winy nie znajduję.
8.GRZYM1936Pyta go więc Piłat: Co to jest prawda? A stawiając to pytanie, znowu wyszedł do Żydów i rzekł im: Ja żadnej winy w nim nie znajduję.
9.DĄBR.WUL.1973Mówi do niego Piłat: Cóż to jest prawda? A to powiedziawszy wyszedł znowu do Żydów i rzekł im: Ja żadnej winy w nim nie znajduję.
10.DĄBR.GR.1961Mówi do niego Piłat: Cóż to jest prawda? A to powiedziawszy wyszedł znowu do Żydów i rzekł im: Ja żadnej winy w nim nie znajduję.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekł do Niego Piłat: Cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł ponownie do Żydów i rzekł do nich: Ja nie znajduję w nim żadnej winy.
12.BRYTYJKARzekł do niego Piłat: Co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: Ja w nim żadnej winy nie znajduję.
13.POZNAŃSKAMówi Mu Piłat: - Co to jest prawda? Po tych słowach wyszedł znowu do Judejczyków i mówi im: - Ja nie stwierdzam żadnej Jego winy.
14.WARSZ.PRASKAZapytał Go znowu Piłat: A cóż to jest prawda? Po tych słowach wyszedł ponownie do Żydów i powiedział: Ja nie widzę w Nim żadnej winy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu Piłat: Co jest prawdą? To powiedział i znowu wyszedł do Żydów oraz im mówi: Ja w nim żadnej winy nie znajduję.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Piłat powiedział: Co to jest prawda? Po tych słowach znów wyszedł do Żydów i stwierdził: Ja w Nim nie znajduję żadnej winy.
17.TOR.PRZ.Piłat powiedział do Niego: Co to jest prawda? A gdy to powiedział, wyszedł ponownie do Żydów, mówiąc im: Ja nie znajduję w Nim żadnej winy z powodu, której miałby być ukarany.