« Jan 18:4 Ewangelia Jana 18:5 Jan 18:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedzieli mu: Jesusa Nazareyskiego. Mówi im Jesus: Ja jestem. Stał lepak i Judasz wydawca jego znimi.
2.WUJEK.1923Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzekł im Jezus: Jam jest. A z nimi téż stał Judasz, który go wydawał.
3.RAKOW.NTOdpowiedzieli mu: Jezusa onego Nadzarethskiego. Mówi im Jezus: Jam jest. A stał też Judasz, który go wydawał, z nimi.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzekł im Jezus: Jam jest. A stał z nimi i Judasz, który go wydawał.
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Jezus powiedział do nich: Ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go zdradził.
6.SZCZEPAŃSKIOdpowiedzieli Mu: Jezusa Nazareńskiego. Jezus im mówi: Jam jest. A Judasz, zdrajca Jego, stał z nimi.
7.MARIAWICIOdpowiedzieli Mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzekł im Jezus: Jam jest. A stał też z nimi i Judasz, który Go wydawał.
8.GRZYM1936Odpowiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Mówi im Jezus: Jam jest. A był też z nimi Judasz zdrajca.
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzecze im Jezus: Jam jest. A stał też z nimi i Judasz, który go wydał.
10.DĄBR.GR.1961Odpowiedzieli mu Jezusa Nazareńskiego. Rzecze im Jezus: Jam jest. A stał też z nimi i Judasz, który go wydał.
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedzieli Mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: JA JESTEM. Również i Judasz, który Go wydał, stał między nimi.
12.BRYTYJKAOdpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego, Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał.
13.POZNAŃSKAOdpowiedzieli Mu: - Jezusa Nazarejczyka. Mówi im: - Ja nim jestem. A był też z nimi Judasz, który Go wydał.
14.WARSZ.PRASKAOdpowiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: To Ja jestem. Wśród nich znajdował się również Judasz, który Go zdradził.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazarejczyka. Jezus im mówi: Jam Jest. Nadto stał z nimi Judas, który go wydawał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOdpowiedzieli Mu: Jezusa z Nazaretu. Jezus na to: To Ja jestem. A stał z nimi Judasz, który Go wydał.
17.TOR.PRZ.Odpowiedzieli Mu: Jezusa Nazarejczyka. Jezus powiedział im: „Ja jestem.” A stał z nimi i Judasz, który Go im wydał.