« Jan 18:6 Ewangelia Jana 18:7 Jan 18:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zaś przeto ich spytał: Kogo szukacie? A oni rzekli: Jesusa Nazareyskiego.
2.WUJEK.1923Spytał ich tedy zasię: Kogo szukacie? A oni powiedzieli: Jezusa Nazareńskiego.
3.RAKOW.NTZaś tedy ich spytał: Kogo szukacie? A oni rzekli: Jezusa onego Nadzarethskiego.
4.GDAŃSKA.1881Tedy ich zasię spytał: Kogo szukacie? A oni rzekli: Jezusa Nazareńskiego.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy ich znowu spytał: Kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa z Nazaretu.
6.SZCZEPAŃSKIPowtórnie więc zapytał ich: Kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego.
7.MARIAWICISpytał ich znowu powtóre: Kogo szukacie? A oni rzekli: Jezusa Nazareńskiego.
8.GRZYM1936I znowu ich pytał: Kogo szukacie? Odpowiedzieli: Jezusa z Nazaretu.
9.DĄBR.WUL.1973Spytał ich tedy znowu: Kogo szukacie? A oni powiedzieli: Jezusa Nazareńskiego.
10.DĄBR.GR.1961Spytał ich tedy znowu: Kogo szukacie? A oni powiedzieli: Jezusa Nazareńskiego.
11.TYSIĄCL.WYD5Powtórnie ich zapytał: Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu.
12.BRYTYJKAGdy ich znowu zapytał: Kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego.
13.POZNAŃSKAZapytał więc ponownie: - Kogo szukacie? - Jezusa Nazarejczyka - odpowiedzieli.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus zapytał ich ponownie: Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem znowu ich spytał: Kogo szukacie? Zaś oni powiedzieli: Jezusa Nazareńskiego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZnów więc zapytał ich: Kogo szukacie? A oni powtórzyli: Jezusa z Nazaretu.
17.TOR.PRZ.Ponownie więc zapytał ich: „Kogo szukacie?” A oni powiedzieli: Jezusa Nazarejczyka.