« Jan 19:37 Ewangelia Jana 19:38 Jan 19:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A potym prosił Piłata Jozef z Arymatheie będąc uczniem Jesusowym, lecz potajemnym prze bojaźń Judów, aby zjął ciało Jesusowe, i pozwolił Piłat. Przyszedł przeto i zjął ciało Jesusowe.
2.WUJEK.1923A potem prosił Piłata Józeph z Arymathiéj, (przeto iż był uczniem Jezusowym, lecz tajemnym dla bojaźni Żydów), iżby zdjął ciało Jezusowe. I pozwolił Piłat. Przyszedł tedy i zdjął ciało Jezusowe.
3.RAKOW.NTA potym prosił Piłata Józef z Arymatyey, (będąc uczniem Jezusowym, lecz skrytym dla bojaźni żydowskiej) iżby zdjął ciało Jezusowe; i pozwolił Piłat. Przyszedł tedy i zdjął ciało Jezusowe.
4.GDAŃSKA.1881A potem prosił Piłata Józef z Arymatyi, (który był uczniem Jezusowym, ale tajemnym dla bojaźni żydowskiej), aby zdjął ciało Jezusowe. I pozwolił Piłat. Szedł tedy i zdjął ciało Jezusowe.
5.GDAŃSKA.2017A potem Józef z Arymatei, który z obawy przed Żydami był potajemnie uczniem Jezusa, prosił Piłata, aby mógł zdjąć ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zdjął ciało Jezusa.
6.SZCZEPAŃSKIPotem zaś Józef z Arymatei, będąc uczniem Jezusa, ale ukrytym z obawy przed Judejczykami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać Ciało Jezusa; a Piłat pozwolił. Przybył więc i zdjął Ciało Jego.
7.MARIAWICIA potem prosił Piłata Józef z Arymatei, przeto że był uczniem Jezusowym, ale potajemnym z bojaźni Żydów, – aby zdjął Ciało Jezusowe. I pozwolił Piłat. Przyszedł tedy i zdjął Ciało Jezusowe.
8.GRZYM1936A potem Józef z Arymatei, uczeń Jezusa, choć ukryty z obawy przed Żydami, prosił Piłata, żeby mógł sobie zabrać ciało Jezusa. I Piłat mu pozwolił. Przyszedł więc i zabrał ciało Jezusa.
9.DĄBR.WUL.1973A potem prosił Piłata Józef z Arymatei (dlatego, że był uczniem Jezusa, lecz w ukryciu, z obawy przed Żydami), ażeby mógł zabrać ciało Jezusowe. I Piłat pozwolił. Przyszedł tedy i zabrał ciało Jezusa.
10.DĄBR.GR.1961A potem prosił Piłata Józef z Arymatei (który był uczniem Jezusa, lecz w ukryciu, z bojaźni przed Żydami), by mógł zabrać ciało Jezusa. I Piłat zezwolił. Przyszedł więc i zabrał ciało jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało.
12.BRYTYJKAA potem prosił Piłata Józef z Arymatii, który był potajemnie uczniem Jezusa, z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa; i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało jego.
13.POZNAŃSKAPotem Józef z Arymatei - który był uczniem Jezusa, ale ukrytym z obawy przed Judejczykami - poprosił Piłata, żeby mógł zabrać ciało Jezusa. Piłat się zgodził. Przyszedł więc i zabrał Jego ciało.
14.WARSZ.PRASKAA potem Józef z Arymatei – uczeń Jezusa, ukrywający się jednak z tym z obawy przed Żydami – zapytał Piłata, czy może zabrać
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś po tym, Józef z Arymatei, który był ukrytym uczniem Jezusa z powodu żydowskiego strachu, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Zatem przyszedł i zabrał jego ciało.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Józef z Arymatei, który z obawy przed Żydami potajemnie był uczniem Pana, poprosił Piłata, aby pozwolił mu zabrać ciało Jezusa. I Piłat wyraził zgodę. Poszedł więc i zabrał Jego ciało.
17.TOR.PRZ.2023A potem Józef z Arymetei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z powodu strachu przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zdjąć ciało Jezusa. I Piłat mu pozwolił. Poszedł więc i zabrał ciało Jezusa.
18.ODN.B.BRZ.2023Potem Józef z Arymatei, który ze strachu przed Żydami był ukrytym uczniem Jezusa, prosił Piłata, żeby mógł zdjąć ciało Jezusa. Pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało Jezusa.