« Jan 19:39 Ewangelia Jana 19:40 Jan 19:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wzięli przeto ciało Jesusowe, i związali je prześcieradły z ziółmi, jako obyczaj jest Judom pogrzebać się.
2.WUJEK.1923Wzięli tedy ciało Jezusowe, i związali je prześcieradły z rzeczami wonnemi, jako jest zwyczaj Żydom grześć.
3.RAKOW.NTWzięli tedy ciało Jezusowe, i uwinęli je w chusty z rzeczami wonnymi, jako zwyczaj jest Żydom pogrzebać.
4.GDAŃSKA.1881Wzięli tedy ciało Jezusowe i uwinęli je w prześcieradła z onemi rzeczami wonnemi, jako jest zwyczaj Żydom umarłe chować.
5.GDAŃSKA.2017Wzięli więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna z tymi wonnościami, zgodnie z żydowskim zwyczajem grzebania zmarłych.
6.SZCZEPAŃSKIWzięli więc Ciało Jezusa i wraz z wonnością obwiązali je taśmami - według pogrzebowego zwyczaju żydowskiego.
7.MARIAWICIWzięli tedy Ciało Jezusowe i uwinęli Je w prześcieradła z onemi ziołami wonnemi, jako jest zwyczaj chować umarłych u Żydów.
8.GRZYM1936I tak zdjęli ciało Jezusa i owinęli je w prześcieradła lniane z wonnościami, jako jest obyczaj grzebać u Żydów.
9.DĄBR.WUL.1973Wzięli tedy ciało Jezusowe i obwiązali je w prześcieradła z wonnościami, jak jest zwyczajem grzebać u Żydów.
10.DĄBR.GR.1961Wzięli tedy ciało Jezusowe i obwiązali je w prześcieradła z wonnościami, jak jest zwyczajem grzebać u Żydów.
11.TYSIĄCL.WYD5Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania.
12.BRYTYJKAWzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych.
13.POZNAŃSKAWzięli więc ciało Jezusa i owinęli je płóciennymi taśmami razem z wonnościami, stosownie do żydowskich zwyczajów pogrzebowych.
14.WARSZ.PRASKAZabrali więc ciało Jezusa i owinęli w płótna nasycone wonnościami, zgodnie z żydowskim obyczajem grzebania zmarłych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I wzięli ciało Jezusa oraz owinęli je płótnami wśród wonności, jak jest zwyczajem grzebać u Żydów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWzięli więc ciało Jezusa i wraz z wonnościami owinęli je w płótna, zgodnie z żydowskim zwyczajem grzebalnym.
17.TOR.PRZ.2023Wzięli więc ciało Jezusa i wraz z wonnościami zawinęli je w płótna, tak jak Żydzi mają zwyczaj grzebać.
18.ODN.B.BRZ.2023Wzięli więc ciało Jezusa i zawinęli je w płótna z wonnościami, według zwyczaju pogrzebu, jaki jest u Żydów.