« Jan 1:51 Ewangelia Jana 2:1 Jan 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Dnia trzeciego swadźba była w Kanie Galileyskiej. I była tam matka Jezusowa.
2.WUJEK.1923A dnia trzeciego były gody małżeńskie w Kanie Galilejskiéj; a była tam matka Jezusowa.
3.RAKOW.NTA dnia trzeciego wesele było w Kanie Galileyskiey; i była matka Jezusowa tam.
4.GDAŃSKA.1881A dnia trzeciego było wesele w Kanie Galilejskiej, i była tam matka Jezusowa.
5.GDAŃSKA.2017A trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa.
6.SZCZEPAŃSKIA dnia trzeciego odbywały się w Kanie galilejskiej gody weselne, i była tam Matka Jezusowa.
7.MARIAWICIA trzeciego dnia były gody małżeńskie w Kanie Galilejskiej, i była tam matka Jezusowa;
8.GRZYM1936Na trzeci dzień odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa.
9.DĄBR.WUL.1973A na trzeci dzień odbywały się gody weselne w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusowa.
10.DĄBR.GR.1961A na trzeci dzień odbywały się gody weselne w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusowa.
11.TYSIĄCL.WYD5Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa.
12.BRYTYJKAA trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa.
13.POZNAŃSKATrzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. I była tam matka Jezusowa.
14.WARSZ.PRASKATrzeciego dnia odbywały się gody weselne w Kanie Galilejskiej. Była tam Matka Jezusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A trzeciego dnia zdarzyło się wesele w Kanie Galilei i była tam matka Jezusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTrzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Była na nim matka Jezusa.
17.TOR.PRZ.A trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa.