« Jan 2:9 Ewangelia Jana 2:10 Jan 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówi mu: Każdy człowiek naprzód dobre wino stawia, a gdy się popiją, tedy podlejsze, ty zachowałeś dobre wino aż dotąd.
2.WUJEK.1923I rzekł mu: Wszelki człowiek pierwéj kładzie wino dobre, a gdy się napiją, tedy podlejsze; a tyś dobre wino zachował aż do tego czasu.
3.RAKOW.NTI mówi mu: Każdy człowiek pierwej dobre wino stawia, a gdy sobie podpiją, tedy podlejsze; tyś zachował dobre wino aż do tąd.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mu: Każdy człowiek pierwej daje wino dobre, a gdy sobie podpiją, tedy podlejsze; a tyś dobre wino zachował aż do tego czasu.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do niego: Każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A ty dobre wino zachowałeś aż do tej pory.
6.SZCZEPAŃSKIi mówi doń: Każdy człowiek najpierw stawia dobre wino, a gorsze dopiero, gdy sobie podpiją; ty {zaś} dobre wino zachowałeś na sam koniec!
7.MARIAWICIi rzekł do niego: Każdy człowiek naprzód dobre wino stawia, a gdy sobie (goście) podpiją, wtedy to, które jest podlejsze; a tyś dobre wino zachował aż dotąd.
8.GRZYM1936i mówi mu: Każdy stawia najprzód dobre wino a kiedy sobie podpiją, wtedy i gorsze idzie; a ty zachowałeś dobre wino na koniec.
9.DĄBR.WUL.1973i rzekł doń: Każdy człowiek daje naprzód dobre wino, a kiedy się napiją, wtedy to, które jest gorsze, a ty zachowałeś dobre wino aż do tego czasu.
10.DĄBR.GR.1961i mówi do niego: Każdy człowiek daje naprzód dobre wino, a kiedy się napiją, wtedy to, które jest gorsze. A ty zachowałeś dobre wino aż do tego czasu.
11.TYSIĄCL.WYD5i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory.
12.BRYTYJKAI rzekł do niego: Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze; a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili.
13.POZNAŃSKAi powiedział mu: - Każdy najpierw daje dobre wino, a gorsze, kiedy już sobie podpiją. Ty zaś zachowałeś dobre wino aż do tej pory.
14.WARSZ.PRASKAi powiedział: Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gorsze dopiero wtedy, gdy [wszyscy] już trochę się napiją. Ty zaś zachowałeś dobre wino aż dotąd.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i mu mówi: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a kiedy staną się pijani, wtedy gorsze; a ty dobre wino zachowałeś aż do teraz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi powiedział: Każdy stawia najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją - gorsze; ty jednak dobre wino zachowałeś aż do tej pory.
17.TOR.PRZ.I powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze; ty zachowałeś dobre wino aż dotąd.