« Jan 2:11 Ewangelia Jana 2:12 Jan 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Potym zstąpił do Kapernauma, sam i matka jego, i bracia jego, i uczniowie jego, i tam mieszkali kilka dni.
2.WUJEK.1923Potem zstąpił do Kapharnaum, on i matka jego i bracia jego i uczniowie jego, a zmieszkali tam nie wiele dni.
3.RAKOW.NTPotym zstąpił do Kapernaum, on i matka jego, i bracia jego, i uczniowie jego; i tam zetrwali nie wiele dni.
4.GDAŃSKA.1881Potem zstąpił do Kapernaum, on i matka jego i bracia jego i uczniowie jego, i zamieszkali tam niewiele dni;
5.GDAŃSKA.2017Potem on, jego matka, jego bracia i jego uczniowie poszli do Kafarnaum i mieszkali tam kilka dni.
6.SZCZEPAŃSKIPotem udał się On sam i Matka Jego i Jego bracia i uczniowie Jego, do Kafarnaum, gdzie jednak zabawili krótko.
7.MARIAWICIPotem zstąpił do Kafarnaum On Sam, i matka Jego, i bracia Jego, i uczniowie Jego, i mieszkali tam niewiele dni.
8.GRZYM1936Potem poszedł do Kafarnaum z matką, braćmi i uczniami swymi i zabawili tam kilka dni.
9.DĄBR.WUL.1973Potem poszedł sam i matka, bracia i uczniowie jego do Kafarnaum i pozostali tam dni kilka.
10.DĄBR.GR.1961Potem zstąpił sam i matka, i bracia, i uczniowie jego do Kafarnaum i pozostali tam kilka dni.
11.TYSIĄCL.WYD5Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
12.BRYTYJKAPotem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi, i uczniami swoimi, i tam pozostali kilka dni.
13.POZNAŃSKAPotem udał się do Kafarnaum z matką, braćmi i uczniami swoimi. I pozostali tam kilka dni.
14.WARSZ.PRASKAA potem On, Jego Matka, bracia i uczniowie udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali przez kilka dni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem zszedł do Kafarnaum on, jego matka, jego bracia oraz jego uczniowie, ale nie pozostali tam wiele dni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem wraz z matką, braćmi i uczniami udał się do Kafarnaum, gdzie razem spędzili kilka dni.
17.TOR.PRZ.Potem zeszli do Kafarnaum, On sam , Jego matka, Jego bracia i Jego uczniowie; tam pozostali kilka dni;