« Jan 2:12 Ewangelia Jana 2:13 Jan 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A blisko była Pascha Judska, i wstąpił do Jerozolimy Jezus.
2.WUJEK.1923A była blizko Pascha Żydowska, i wstąpił Jezus do Jeruzalem.
3.RAKOW.NTA blisko była Pascha żydowska. I wstąpił do Jerozolimy Jezus.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem była blisko wielkanoc żydowska; i wstąpił Jezus do Jeruzalemu.
5.GDAŃSKA.2017A ponieważ zbliżała się Pascha żydowska, Jezus poszedł do Jerozolimy.
6.SZCZEPAŃSKIA zbliżała się Pascha żydowska; Jezus przeto wybrał się do Jerozolimy.
7.MARIAWICIA była blizko Pascha Żydowska, i wstąpił Jezus do Jeruzalem
8.GRZYM1936A ponieważ nadchodziła Wielkanoc żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy.
9.DĄBR.WUL.1973A zbliżała się Pascha żydowska, Jezus przyszedł tedy do Jerozolimy.
10.DĄBR.GR.1961A zbliżała się Pascha żydowska i Jezus udał się do Jerozolimy.
11.TYSIĄCL.WYD5Zbliżała się pora Paschy żydowskiej, i Jezus przybył do Jerozolimy.
12.BRYTYJKAA gdy się zbliżała Pascha żydowską, udał się Jezus do Jerozolimy.
13.POZNAŃSKAZbliżała się Pascha żydowska. Jezus poszedł do Jerozolimy.
14.WARSZ.PRASKATymczasem, ponieważ zbliżała się uroczystość Paschy żydowskiej, Jezus przybył do Jerozolimy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A była blisko żydowska Pascha, więc Jezus wszedł do Jerozolimy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZbliżała się Pascha i Jezus udał się do Jerozolimy.
17.TOR.PRZ.A była blisko Pascha żydowska; i Jezus wstąpił do Jerozolimy.