« Jan 2:15 Ewangelia Jana 2:16 Jan 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przedającym gołębie rzekł: Weźmicie to ztąd. A nieczyńcie domu ojca mego, domem kupiectwa.
2.WUJEK.1923A tym, co gołębie przedawali, rzekł: Wynieście to ztąd, a nie czyńcie domu Ojca mego domem kupiectwa.
3.RAKOW.NTA onym co gołębie przedawali rzekł: Znieście te rzeczy ztąd; nie czyńcie domu Ojca mego, domem kupiectwa.
4.GDAŃSKA.1881A tym, co gołębie sprzedawali, rzekł: Wynieście to stąd, a nie czyńcie domu Ojca mego domem kupieckim.
5.GDAŃSKA.2017A do sprzedających gołębie powiedział: Wynieście to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca domu kupieckiego.
6.SZCZEPAŃSKIdo sprzedających zaś gołębie rzekł: Zabierzcie to stąd; {i} nie czyńcie domu Ojca mego domem kupieckim.
7.GRZYM1936Poczem do tych, którzy gołębie sprzedawali tak przemówił: Wynieście to stąd, a nie obracajcie domu ojca mego w dom handlu.
8.DĄBR.WUL.1973Do sprzedających zaś gołębie rzekł: Wynieście to stąd i nie czyńcie domu Ojca mego domem targowiska.
9.DĄBR.GR.1961Do sprzedających zaś gołębie powiedział: Wynieście to stąd! Nie czyńcie targowiska z domu ojca mego.
10.TYSIĄCL.WYD5Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd <i> z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!
11.BRYTYJKAA do sprzedawców gołębi rzekł: Zabierzcie to stąd, z domu Ojca mego nie czyńcie targowiska.
12.POZNAŃSKAA do sprzedawców gołębi powiedział: - Zabierzcie to stąd, nie róbcie z domu Ojca mojego targowiska.
13.WARSZ.PRASKAI rozkazał tym, którzy sprzedawali gołębie: Zabierzcie wszystko stąd i nie róbcie targowiska z domu mojego Ojca.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedział też sprzedającym gołębie: Usuńcie to stąd, nie czyńcie domu mego Ojca domem targowiska.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITa sprzedawcom gołębi powiedział: Zabierzcie to stąd, przestańcie robić targowisko z domu mego Ojca!
16.TOR.NOWE.PRZ.A tym, co sprzedawali gołębie, powiedział: Zabierzcie je stąd, nie czyńcie domu Ojca mojego domem kupieckim.