« Jan 2:2 Ewangelia Jana 2:3 Jan 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy nie zstawało wina, mówi matka Jezusowa k niemu: Wina niemają.
2.WUJEK.1923A gdy nie stawało wina, rzekła matka Jezusowa do niego: Wina nie mają.
3.RAKOW.NTA gdy nie sstało wina, mówi matka Jezusowa do niego: Wina nie mają.
4.GDAŃSKA.1881A gdy nie stało wina, rzekła matka Jezusowa do niego: Wina nie mają.
5.GDAŃSKA.2017A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego: Nie mają wina.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy zabrakło wina, Matka Jezusowa rzecze do Niego: Wina nie mają.
7.MARIAWICIA gdy nie stawało wina, rzekła matka Jezusa do Niego: Wina nie mają.
8.GRZYM1936A gdy wina zabrakło, rzekła matka Jezusa do niego: Wina nie mają.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: Wina nie mają.
10.DĄBR.GR.1961A gdy zabrakło wina, rzecze matka Jezusa do niego: Wina nie mają.
11.TYSIĄCL.WYD5A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: Nie mają wina.
12.BRYTYJKAA gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: Wina nie mają.
13.POZNAŃSKAA gdy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: - Wina nie mają.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: Nie mają już wina.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc gdy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: Wina nie mają.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy matka Jezusa powiedziała do Niego: Nie mają wina.
17.TOR.PRZ.A gdy zabrakło wina, powiedziała matka Jezusa do Niego: Nie mają wina.