« Jan 2:3 Ewangelia Jana 2:4 Jan 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi jej Jezus: Co mnie i tobie niewiasto (do tego?) Jeszcze nieprzyszła godzina moja.
2.WUJEK.1923I rzekł jéj Jezus: Co mnie i tobie niewiasto? jeszcze nie przyszła godzina moja.
3.RAKOW.NTMówi jej Jezus: Co ty masz do mnie niewiasto? jeszcze nie przyszła godzina moja.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł jej Jezus: Co ja mam z tobą, niewiasto? jeszczeć nie przyszła godzina moja.
5.GDAŃSKA.2017Jezus jej odpowiedział: Co ja mam z tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina.
6.SZCZEPAŃSKIJezus zaś odpowiada Jej: Mnie to zostaw, Niewiasto; nie nadeszłaż jeszcze godzina moja?
7.MARIAWICIRzekł jej Jezus: Co Mnie i tobie, niewiasto, jeszcze nie przyszła godzina Moja.
8.GRZYM1936A Jezus jej rzecze: Co mnie i tobie, niewiasto, do tego? Jeszcze nie przyszła godzina moja.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł jej Jezus: Zostaw to mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja.
10.DĄBR.GR.1961A Jezus powiada do niej: Zostaw to mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła moja godzina.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus Jej odpowiedział: [Czyż] to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?
12.BRYTYJKAI rzekł do niej Jezus: Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja.
13.POZNAŃSKAJezus jej mówi: - Czego chcesz ode Mnie, niewiasto? Czyż nie nadeszła moja godzina?
14.WARSZ.PRASKAOdpowiedział jej Jezusa: Cóż Mnie i Tobie [do tego], niewiasto? [Zresztą] czyż nie nadeszła jeszcze moja godzina?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi jej Jezus: Co mnie i tobie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Rozumiem twoje zatroskanie, ale co Mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina.
17.TOR.PRZ.Jezus powiedział jej: „Co mnie i tobie, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina.”