« Jan 2:5 Ewangelia Jana 2:6 Jan 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A były tam stągwie kamienne sześć stojące, wedle oczyściania Judskiego, biorąc po dwie albo po trzy baryły.
2.WUJEK.1923I było tam sześć stągwi kamiennych, według oczyszczenia żydowskiego postanowionych, biorących w się każda dwie albo trzy wiadra.
3.RAKOW.NTA było tam wodnego naczynia kamiennego sześć, postawionego według oczyściania Żydowskiego, biorąc każde w się wiadra dwie, abo trzy.
4.GDAŃSKA.1881I było tam sześć stągwi kamiennych, postawionych według oczyszczenia żydowskiego, biorących w się każda dwie albo trzy wiadra.
5.GDAŃSKA.2017A było tam sześć stągwi kamiennych, postawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących każda dwa albo trzy wiadra.
6.SZCZEPAŃSKIA stało tam sześć stągwi kamiennych dla obrzędowych obmywań żydowskich; każda z nich zawierała po dwa lub po trzy wiadra.
7.GRZYM1936A było sześć stągwi kamiennych pozostawionych dla umycia rąk według obyczaju żydowskiego, z których każda mogła pomieścić dwa do trzech wiader.
8.DĄBR.WUL.1973A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych dla obrzędowych obmywań żydowskich, z których każda mogła pomieścić dwa lub trzy wiadra.
9.DĄBR.GR.1961A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych dla obrzędowych obmywań żydowskich, z których każda mogła pomieścić dwa lub trzy wiadra.
10.TYSIĄCL.WYD5Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
11.BRYTYJKAA było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra.
12.POZNAŃSKAA stało tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń. Każda z nich zawierała dwa lub trzy wiadra.
13.WARSZ.PRASKAA stało tam sześć stągwi kamiennych, które służyły do żydowskich obmyć, i każda z nich mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A było tam sześć kamiennych stągwi, ustawionych według obrzędu oczyszczania Żydów, które mieściły w sobie po dwie, albo trzy miary.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA było tam sześć kamiennych stągwi, ustawionych według żydowskich reguł czystości, każda mieszcząca około stu litrów wody.
16.TOR.NOWE.PRZ.A było tam sześć stągwi kamiennych, postawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie każda po dwie lub trzy miary.