« Jan 19:42 Ewangelia Jana 20:1 Jan 20:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Pierwego (dnia) tydnia Marya Magdalena przyszła rano, gdy jeszcze ciemność była, do grobu; i widzi kamień odjęty od grobu.
2.WUJEK.1923A pierwszego dnia szabbatu Marya Magdalena przyszła rano, gdy jeszcze były ciemności, do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu.
3.RAKOW.NTA pierwszego dnia szabatów, Marya Magdalena przychodzi rano, gdy ciemność jeszcze była, do grobu; i widzi kamień odjęty od grobu.
4.GDAŃSKA.1881A pierwszego dnia po sabacie Maryja Magdalena przyszła rano do grobu, gdy jeszcze było ciemno, i ujrzała kamień odwalony od grobu.
5.GDAŃSKA.2017A pierwszego dnia po szabacie, rano, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena przyszła do grobu i zobaczyła kamień odwalony od grobowca.
6.SZCZEPAŃSKIA w niedzielę nad ranem, gdy jeszcze ciemno było, przychodzi Marya Magdalena do grobu i widzi, że kamień od grobu jest odwalony.
7.MARIAWICIPierwszego tedy dnia po Szabacie Marya Magdalena przyszła rano do grobu, póki jeszcze było ciemno, i ujrzała, że odjęto kamień od grobu.
8.GRZYM1936A nazajutrz po szabacie zaraz z rana, gdy jeszcze było ciemno, przyszła do grobu Marja Magdalena i zobaczyła, że kamień był odsunięty.
9.DĄBR.WUL.1973A pierwszego dnia tygodnia rankiem, gdy jeszcze był mrok, przyszła do grobowca Maria Magdalena i ujrzała kamień odsunięty od grobu.
10.DĄBR.GR.1961A pierwszego dnia tygodnia, rankiem, gdy jeszcze był mrok, idzie do grobowca Maria Magdalena – i widzi kamień odsunięty od grobu.
11.TYSIĄCL.WYD5A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
12.BRYTYJKAA pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu.
13.POZNAŃSKAW pierwszy dzień tygodnia, wczesnym rankiem, kiedy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena przychodzi do grobu i widzi kamień odsunięty od grobu.
14.WARSZ.PRASKAA pierwszego dnia po szabacie, bardzo wczesnym rankiem, kiedy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś pierwszego dnia tygodnia, wcześnie, gdy była jeszcze ciemność, do grobowca przychodzi Maria Magdalena i widzi usunięty od grobu kamień.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, do grobowca przyszła Maria Magdalena. Zobaczyła, że kamień zamykający jego wejście jest odsunięty.
17.TOR.PRZ.2023A pierwszego dnia po sabacie, Maria Magdalena przyszła rano do grobowca, gdy jeszcze było ciemno i ujrzała odsunięty kamień od grobowca.
18.ODN.B.BRZ.2023Pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena przyszła rano do grobowca, gdy jeszcze było ciemno i ujrzała odsunięty kamień od grobu.