« Jan 20:19 Ewangelia Jana 20:20 Jan 20:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A to rzekszy ukazał im ręce i bok (swój). Uradowali się przeto uczniowie ujrzawszy pana.
2.WUJEK.1923A to rzekłszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana.
3.RAKOW.NTI to rzekszy, ukazał im ręce i bok swój. Uweselili się tedy uczniowie ujźrzawszy Pana.
4.GDAŃSKA.1881A to rzekłszy pokazał im ręce i bok swój; a uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana.
5.GDAŃSKA.2017A to powiedziawszy, pokazał im swoje ręce i bok. I uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana.
6.SZCZEPAŃSKIA po tych słowach pokazał im ręce i bok; uczniowie zaś ucieszyli się, ujrzawszy Pana.
7.MARIAWICIA to rzekłszy, ukazał im ręce i bok. Rozradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana.
8.GRZYM1936A mówiąc to, pokazał im ręce i bok. I uradowali się uczniowie na widok Pana.
9.DĄBR.WUL.1973A to powiedziawszy ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie ujrzawszy Pana.
10.DĄBR.GR.1961A to powiedziawszy ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie ujrzawszy Pana.
11.TYSIĄCL.WYD5A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
12.BRYTYJKAA to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali, się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana.
13.POZNAŃSKAPo tych słowach pokazał im ręce i bok. Uradowali się więc uczniowie ujrzawszy Pana.
14.WARSZ.PRASKAPowiedziawszy to, pokazał im ręce i bok. A uczniowie uradowali się bardzo ujrzawszy Pana.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To powiedział i pokazał im ręce oraz swój bok; więc uczniowie się uradowali, gdy zobaczyli Pana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tych słowach pokazał im ręce i bok. Uczniowie ucieszyli się, że zobaczyli Pana.
17.TOR.PRZ.2023A gdy to powiedział, pokazał im ręce i swój bok. Uradowali się więc uczniowie, widząc Pana.