« Jan 21:19 Ewangelia Jana 21:20 Jan 21:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Obróciwszy się Piotr, widzi (onego) ucznia, którego miłował Jesus za nim idącego który też w wieczerzą przychylił się na piersi jego, i rzekł: panie, kto jest co cię wyda?
2.WUJEK.1923Piotr obróciwszy się, ujrzał onego ucznia, którego miłował Jezus, pozad idącego, który téż położył się był przy wieczerzy na piersiach jego, i rzekł: Panie! któryż jest, co cię wyda?
3.RAKOW.NTA obróciwszy się Piotr widzi onego ucznia, którego miłował Jezus, pozad idącego, który się też był przykłonił przy wieczerzy na piersi jego, i rzekł: Panie, któryż jest on co cię wydaje?
4.GDAŃSKA.1881A Piotr obróciwszy się, ujrzał onego ucznia, którego miłował Jezus, pozad idącego, który się też był położył przy wieczerzy na piersiach jego, i rzekł był: Panie! któryż jest ten, co cię wyda?
5.GDAŃSKA.2017A Piotr, odwróciwszy się, zobaczył ucznia, którego Jezus miłował, idącego za nim, który też przy wieczerzy położył się na jego piersi i zapytał: Panie, kto jest tym, który cię wyda?
6.SZCZEPAŃSKIPiotr, odwróciwszy się, widzi, że idzie też za nim ów uczeń, którego Jezus miłował, a który podczas wieczerzy wsparł się o pierś Jego i zapytał: »Panie, kto jest twym zdrajcą«?
7.MARIAWICIObróciwszy się Piotr, ujrzał onego ucznia, którego miłował Jezus, idącego za Nim, a który się był położył przy Wieczerzy na piersiach Jego i mówił: Panie, kto to jest, co Cię wyda?
8.GRZYM1936A Piotr obrócił się i zobaczył, że szedł za nim ten uczeń, którego Jezus miłował, a który podczas wieczerzy oparł się na piersiach Jezusa i zapytał go: Panie, kto jest ten, kto cię zdradził?
9.DĄBR.WUL.1973A Piotr obróciwszy się ujrzał onego ucznia, którego miłował Jezus, idącego za sobą, który też przy wieczerzy spoczywał na piersiach Jezusa i mówił: Panie, kto jest ten, co cię wyda?
10.DĄBR.GR.1961A Piotr obróciwszy się, zobaczył ucznia, którego miłował Jezus, idącego za sobą, który też przy wieczerzy spoczywał na piersiach Jezusa, i mówił: Panie, kto jest ten, co cię wyda?
11.TYSIĄCL.WYD5Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?
12.BRYTYJKAA Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, co cię wyda?
13.POZNAŃSKAPiotr widzi idącego za nim ucznia, którego Jezus umiłował i który w czasie wieczerzy oparł głowę na Jego piersi i powiedział: Panie, kto Cię wyda?
14.WARSZ.PRASKAWtedy Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą tego ucznia, którego Jezus miłował, a który podczas uczty był pochylony w stronę Jezusa i powiedział: Panie, któż to jest ten, co ma Cię zdradzić?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Piotr odwrócił się i widzi towarzyszącego ucznia, którego Jezus miłował, który położył się przy wieczerzy na jego piersi i powiedział: Panie, kto jest tym, co cię wydaje?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy Piotr się odwrócił, zobaczył, że idzie za nim ukochany uczeń Jezusa, ten, który podczas wieczerzy, spoczywając przy Jezusie, zapytał, kto będzie Jego zdrajcą.
17.TOR.PRZ.2023A Piotr, gdy się obrócił, ujrzał idącego ucznia, którego miłował Jezus, tego, który spoczął podczas wieczerzy przy Jego piersi i zapytał: Panie! Kim jest ten, co Ciebie wydaje?