« Jan 3:15 Ewangelia Jana 3:16 Jan 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak bo umiłował Bóg świat, iż syna swego jednorodnego dał, aby każdy wierzący weń nie zginął, aleby miał żywot wieczny.
2.WUJEK.1923Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki, kto wierzy weń, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
3.RAKOW.NTTak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki, kto wierzy weń, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
5.GDAŃSKA.2017Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
6.SZCZEPAŃSKITak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
7.GRZYM1936Albowiem Bóg tak ukochał świat, iż syna swego jednorodzonego dał, ażeby nikt, kto weń uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy weń, nie umarł, ale miał żywot wieczny.
9.TYSIĄCL.WYD5Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
10.BRYTYJKAAlbowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
11.POZNAŃSKAAlbowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
12.WARSZ.PRASKATak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna jednorodzonego wydał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
14.EIB.BIBLIA.2016Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
15.TOR.NOWE.PRZ.W ten właśnie sposób Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, wierzący w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne.