« Jan 4:12 Ewangelia Jana 4:13 Jan 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział Jezus i rzekł jej: Każdy pijący wodę tę, pragnąć zasię będzie.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Jezus i rzekł jéj: Każdy, który pije z téj wody, zasię będzie pragnął; lecz ktoby pił z wody, którą mu Ja dam, nie będzie pragnął na wieki;
3.RAKOW.NTOdpowiedział Jezus, i rzekł jej: Każdy który pije z wody tej, będzie pragnął zasię.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział Jezus i rzekł jej: Każdy, kto pije tę wodę, zasię będzie pragnął;
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedział jej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął.
6.SZCZEPAŃSKIOdpowiedział Jezus i rzekł jej: Każdy, kto pije z tej wody, znowu pragnąć będzie;
7.MARIAWICIOdpowiedział Jezus i rzekł jej: Każdy kto pije tę wodę, będzie znowu pragnął;
8.GRZYM1936Odpowiedział Jezus: Kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie; kto zaś napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki;
9.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając Jezus rzekł jej: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie; kto jednak napije się wody, którą ja mu dam, nigdy nie uczuje pragnienia.
10.DĄBR.GR.1961Odpowiadając Jezus rzekł jej: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie; kto jednak napije się wody, którą ja mu dam, już nigdy nie uczuje pragnienia.
11.TYSIĄCL.WYD5W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął.
12.BRYTYJKAOdpowiedział jej Jezus, mówiąc: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie;
13.POZNAŃSKAJezus jej odpowiedział: - Kto tę wodę pije, będzie pragnął znowu.
14.WARSZ.PRASKAOdpowiadając Jezus rzekł do niej: Ktokolwiek pije tę wodę, znów będzie [wkrótce] odczuwał pragnienie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus odpowiadając jej, rzekł: Każdy, kto pije z tej wody, znowu będzie pragnął;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie.
17.TOR.PRZ.Jezus w odpowiedzi, rzekł jej: „Każdy, kto pije tę wodę, ponownie będzie pragnął;”