« Jan 4:14 Ewangelia Jana 4:15 Jan 4:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi mu niewiasta: Panie daj mi tej wody, abych nie pragnęła, anibych przychodziła tu czerpać.
2.WUJEK.1923Rzekła do niego niewiasta: Panie! daj mi téj wody, abych nie pragnęła, ani tu czerpać chodziła.
3.RAKOW.NTMówi do niego ona niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abych nie pragnęła, anibych przychodziła tu czerpać.
4.GDAŃSKA.1881Rzekła do niego niewiasta: Panie! daj mi tej wody, abym nie pragnęła, ani tu czerpać chodziła.
5.GDAŃSKA.2017Kobieta powiedziała do niego: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać.
6.SZCZEPAŃSKIPanie! - rzecze doń niewiasta - dajże mi owej wody, bym już nie pragnęła, ani tu przychodziła, aby czerpać.
7.MARIAWICIRzekła do Niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła, ani nie chodziła tu czerpać.
8.GRZYM1936Rzecze mu niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie musiała przychodzić tu po wodę.
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie odczuwała pragnienia ani tu czerpać przychodziła.
10.DĄBR.GR.1961Mówi do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie odczuwała pragnienia ani tu czerpać nie przychodziła.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekła do Niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać.
12.BRYTYJKARzecze do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę.
13.POZNAŃSKAMówi do Niego kobieta: - Panie, daj mi tej wody, abym nie miała pragnienia i nie przychodziła tutaj po wodę.
14.WARSZ.PRASKAWtedy rzekła do Niego niewiasta: Daj mi więc tej wody, abym już nigdy nie odczuwała pragnienia i nie musiała tu przychodzić po wodę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi do niego niewiasta: Panie, daj mi tę wodę, abym nie zapragnęła, ani nie chodziła tu czerpać.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKobieta poprosiła: Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni.
17.TOR.PRZ.Kobieta powiedziała do Niego: Panie! Daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tutaj czerpać.