« Jan 4:15 Ewangelia Jana 4:16 Jan 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi jej Jezus: Idź, wzów męża swego a przydź tu.
2.WUJEK.1923Rzekł jéj Jezus: Idź, zawołaj męża twego a przyjdź tu.
3.RAKOW.NTMówi jej Jezus: Idź, zawołaj męża twego, a przydź tu.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł jej Jezus: Idź, zawołaj męża swego, a przyjdź tu.
5.GDAŃSKA.2017Jezus jej powiedział: Idź, zawołaj swego męża i przyjdź tu.
6.SZCZEPAŃSKIJezus jej mówi: Idź, zawołaj męża swego, i przyjdź tutaj.
7.MARIAWICIRzekł jej Jezus: Idź zawołaj męża swego i przyjdź tu.
8.GRZYM1936A Jezus jej odpowiada: Idź, zawołaj męża i przyjdź tutaj.
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze jej Jezus: Idź, zawołaj męża twego i przyjdź tutaj.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy on powiada: Idź, zawołaj męża swego i przyjdź tutaj!
11.TYSIĄCL.WYD5A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!
12.BRYTYJKAMówi jej: Idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj!
13.POZNAŃSKAMówi jej: - Idź, zawołaj twego męża i wracaj tutaj!
14.WARSZ.PRASKAOn odpowiedział jej: Idź, zawołaj swego męża i przyjdź z nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi jej Jezus: Idź, zawołaj swojego męża i przyjdź tutaj.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus powiedział do niej: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!
17.TOR.PRZ.Jezus powiedział jej: „Idź, zawołaj swojego męża, i przyjdź tutaj.”