« Jan 4:16 Ewangelia Jana 4:17 Jan 4:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedziała niewiasta i rzekła mu: nie mam męża. Mówi jej Jezus: Dobrześ rzekła, że męża nie mam.
2.WUJEK.1923Odpowiedziała niewiasta i rzekła: Nie mam męża. Rzekł jéj Jezus: Dobrześ powiedziała, iż nie mam męża.
3.RAKOW.NTOdpowiedziała ona niewiasta, i rzekła: Nie mam męża. Mówi jej Jezus: Dobrześ powiedziała: Iż męża nie mam.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedziała niewiasta i rzekła: Nie mam męża. Rzekł jej Jezus: Dobrześ rzekła: Nie mam męża.
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedziała kobieta: Nie mam męża. Jezus jej powiedział: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża.
6.SZCZEPAŃSKIOdpowiedziała niewiasta i rzekła <doń>: Nie mam męża. Jezus jej na to: Dobrześ powiedziała: »Nie mam męża«;
7.MARIAWICIOdpowiedziała Mu niewiasta i rzekła: Nie mam męża. Rzekł jej Jezus: Dobrześ powiedziała, że nie masz męża,
8.GRZYM1936Niewiasta rzecze mu na to: Nie mam męża. A Jezus jej rzekł: Dobrześ powiedziała, że nie masz męża,
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedziała niewiasta mówiąc: Nie mam męża. Rzekł jej Jezus: Dobrześ powiedziała: Nie mam męża,
10.DĄBR.GR.1961Odpowiedziała niewiasta: Nie mam męża. Rzecze jej Jezus: Dobrześ powiedziała: Nie mam męża,
11.TYSIĄCL.WYD5A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża.
12.BRYTYJKAOdpowiedziała niewiasta, mówiąc: Nie mam męża. Jezus rzekł do niej: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża.
13.POZNAŃSKAOdrzekła Mu kobieta: - Nie mam męża. Mówi jej Jezus: - Dobrze powiedziałaś, że nie masz męża.
14.WARSZ.PRASKALecz niewiasta odrzekła: Nie mam męża. A Jezus na to: Prawdę powiedziałaś, że nie masz męża.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A niewiasta odpowiadając, rzekła: Nie mam męża. Mówi jej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas kobieta wyznała: Nie mam męża. Jezus na to: Dobrze mówisz. Męża nie masz.
17.TOR.PRZ.Kobieta w odpowiedzi, rzekła: Nie mam męża. Jezus powiedział jej: „Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża.”