« Jan 4:17 Ewangelia Jana 4:18 Jan 4:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Piąciu bo mężów miałaś, a teraz którego masz, nie jest twój mąż, toś prawdziwie powiedziała.
2.WUJEK.1923Albowiemeś piąci mężów miała, a teraz, którego masz, nie jest twoim mężem. Toś prawdziwie powiedziała.
3.RAKOW.NTAbowiemeś piąci mężów miała; a teraz którego masz, nie jest twój mąż. Toś prawdziwie powiedziała.
4.GDAŃSKA.1881Albowiemeś pięciu mężów miała, a teraz ten, którego masz, nie jest mężem twoim; toś prawdę powiedziała.
5.GDAŃSKA.2017Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś.
6.SZCZEPAŃSKIbo pięciu mężów miałaś, a ten, z którym obecnie żyjesz, nie jest twoim mężem. Toś po prawdzie powiedziała.
7.MARIAWICIboś pięciu mężów miała, i ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem: toś prawdziwie powiedziała.
8.GRZYM1936boś miała pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To jest prawda.
9.DĄBR.WUL.1973bo pięciu mężów miałaś, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem; toś prawdę powiedziała.
10.DĄBR.GR.1961bo pięciu mężów miałaś, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem: toś prawdę powiedziała.
11.TYSIĄCL.WYD5Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą.
12.BRYTYJKAMiałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem; prawdę powiedziałaś.
13.POZNAŃSKAMiałaś ich pięciu, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś prawdę.
14.WARSZ.PRASKAMiałaś bowiem już pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Tak więc prawdę powiedziałaś.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo miałaś pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem; to prawdziwie powiedziałaś.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMiałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę.
17.TOR.PRZ.„Albowiem miałaś pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę.”