« Jan 4:18 Ewangelia Jana 4:19 Jan 4:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi mu niewiasta: panie, baczę że ty jesteś prorok.
2.WUJEK.1923Rzekła mu niewiasta: Panie! widzę, iżeś ty jest prorok.
3.RAKOW.NTMówi mu niewiasta: Panie, upatruję iż Prorok jesteś ty.
4.GDAŃSKA.1881Rzekła mu niewiasta: Panie! widzę, żeś ty jest prorok.
5.GDAŃSKA.2017Kobieta mu powiedziała: Panie, widzę, że jesteś prorokiem.
6.SZCZEPAŃSKIRzecze mu niewiasta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem!
7.MARIAWICIRzekła do Niego niewiasta: Panie, widzę, żeś Ty jest prorok.
8.GRZYM1936A niewiasta mu na to: Panie, widzę, żeś ty prorok.
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze do niego niewiasta: Panie, widzę, że jesteś Prorokiem.
10.DĄBR.GR.1961A niewiasta na to: Panie, widzę, że jesteś Prorokiem.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem.
12.BRYTYJKARzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok.
13.POZNAŃSKAMówi Mu kobieta: - Panie, widzę, żeś prorok!
14.WARSZ.PRASKAWtedy rzekła niewiasta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu niewiasta: Panie, widzę, że ty jesteś prorokiem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPanie - zauważyła kobieta - widzę, że jesteś prorokiem.
17.TOR.PRZ.Kobieta powiedziała Mu: Panie! Widzę, że jesteś prorokiem.