« Jan 4:1 Ewangelia Jana 4:2 Jan 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Acz Jezus sam nie nurzał, ale uczniowie jego.
2.WUJEK.1923(Chociaż Jezus nie chrzcił, ale uczniowie jego,)
3.RAKOW.NT(Chociaż Jezus sam nie ponurzał, ale uczniowie jego,)
4.GDAŃSKA.1881(Chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale uczniowie jego),
5.GDAŃSKA.2017(Chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz jego uczniowie);
6.SZCZEPAŃSKIjakkolwiek Jezus <sam> nie chrzcił, ale tylko uczniowie Jego.
7.MARIAWICI– aczkolwiek Jezus nie chrzcił, jedno uczniowie Jego,
8.GRZYM1936(choć Jezus nie chrzcił tylko uczniowie jego),
9.DĄBR.WUL.1973(chociaż Jezus nie chrzcił, jeno uczniowie jego),
10.DĄBR.GR.1961(chociaż sam Jezus nie chrzcił, tylko uczniowie jego),
11.TYSIĄCL.WYD5chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie
12.BRYTYJKA(Chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie)
13.POZNAŃSKAchociaż ściśle mówiąc Jezus sam nie chrzcił, lecz Jego uczniowie -
14.WARSZ.PRASKAchoć w rzeczywistości chrzcili uczniowie Jezusa, a nie On sam
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(a przecież sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie),
16.EIB.BIBLIA.2016.LITchociaż sam Jezus nie chrzcił, tylko Jego uczniowie -
17.TOR.PRZ.Chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie;