« Jan 4:28 Ewangelia Jana 4:29 Jan 4:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przydźcie, oglądajcie człowieka, który mi powiedział wszytko co kolwiek uczyniłam. Nie tenli jest Christus?
2.WUJEK.1923Pójdźcie, a oglądajcie człowieka, który mi powiedział wszystko, comkolwiek czyniła. Nie tenli jest Chrystus?
3.RAKOW.NTPódźcie, obaczcie człowieka, który powiedział mi wszytko, comkolwiek czyniła; nie tenli jest on Christus?
4.GDAŃSKA.1881Pójdźcie, oglądajcie człowieka, który mi powiedział wszystko, comkolwiek czyniła, nie tenci jest Chrystus?
5.GDAŃSKA.2017Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus?
6.SZCZEPAŃSKIChodźcie, obaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, com uczyniła. Nie jestże to Chrystus?
7.MARIAWICIChodźcie, a oglądajcie człowieka, który mi powiedział wszystko, comkolwiek czyniła, nie tenli jest Chrystus?
8.GRZYM1936Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, com uczyniła. Nie jestże to Chrystus?
9.DĄBR.WUL.1973Pójdźcie i zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, com tylko uczyniła. Czy nie jest to Chrystus?
10.DĄBR.GR.1961Pójdźcie i zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czy nie jest to Chrystus?
11.TYSIĄCL.WYD5Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?
12.BRYTYJKAChodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam; czy to nie jest Chrystus?
13.POZNAŃSKAChodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co zrobiłam. Czy to nie jest Mesjasz?
14.WARSZ.PRASKAPójdźcie i zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż nie jest to Mesjasz?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Idźcie, zobaczcie człowieka, który mi wszystko powiedział, cokolwiek uczyniłam; czyż ten nie jest Chrystusem?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus?
17.TOR.PRZ.Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, cokolwiek uczyniłam, czy to nie jest Mesjasz?