« Jan 4:30 Ewangelia Jana 4:31 Jan 4:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wtem (czasie) prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz.
2.WUJEK.1923A tym czasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi! jedz.
3.RAKOW.NTA tym czasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz.
4.GDAŃSKA.1881A tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: Mistrzu! jedz.
5.GDAŃSKA.2017A tymczasem uczniowie prosili go: Mistrzu, jedz.
6.SZCZEPAŃSKITymczasem uczniowie prosili Go, mówiąc: Jedz, Mistrzu!
7.MARIAWICIA tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz.
8.GRZYM1936A tymczasem uczniowie prosili: Mistrzu, jedz.
9.DĄBR.WUL.1973Tymczasem uczniowie prosili go mówiąc: Nauczycielu, jedz.
10.DĄBR.GR.1961Tymczasem uczniowie prosili go mówiąc: Rabbi, jedz!
11.TYSIĄCL.WYD5Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz!
12.BRYTYJKATymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc: Mistrzu, jedz!
13.POZNAŃSKATymczasem uczniowie prosili Go: - Rabbi, jedz!
14.WARSZ.PRASKAA uczniowie prosili Jezusa, mówiąc: Rabbi, jedz!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W międzyczasie prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, zjedz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTymczasem uczniowie prosili Go: Nauczycielu, zjedz coś.
17.TOR.PRZ.A w tym czasie prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi! Jedz.