« Jan 4:33 Ewangelia Jana 4:34 Jan 4:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi im Jezus: moja potrawa jest, abych czynił wolą (tego) który mię posłał, i abych dokonał sprawy jego.
2.WUJEK.1923Rzekł im Jezus: Mój pokarm jest, abych czynił wolą tego, który mię posłał, abych wykonał sprawę jego.
3.RAKOW.NTMówi im Jezus: Mój pokarm jest, abych czynił wolą onego, który mię posłał, i dokończył jego uczynku.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł im Jezus: Mójci jest pokarm, abym czynił wolę tego, który mię posłał, a dokonał sprawy jego.
5.GDAŃSKA.2017Jezus im powiedział: Moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła.
6.SZCZEPAŃSKIJezus im rzecze: Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i dokonać dzieła Jego.
7.MARIAWICIRzekł im Jezus: Moim pokarmem jest, abym czynił wolę Tego, Który Mię posłał, abym wykonał sprawę Jego.
8.GRZYM1936A Jezus im na to: Moim pokarmem jest czynić wolę tego, który mię posłał i tak wypełnić sprawę jego.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł im Jezus: Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mię posłał, abym wykonał dzieło jego.
10.DĄBR.GR.1961Rzekł im Jezus: Moim pokarmem jest czynić wolę tego, który mnie posłał, i wypełnić dzieło jego do końca.
11.TYSIĄCL.WYD5Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło.
12.BRYTYJKAJezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła.
13.POZNAŃSKAMówi im Jezus: - Moim pokarmem jest spełnienie woli Tego, który Mnie posłał, i dokonanie Jego dzieła.
14.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział im Jezus: Pokarmem dla Mnie jest wypełniać wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi im Jezus: Moim pokarmem jest, by uczynić wolę Tego, który mnie posłał oraz dokonać Jego dzieła.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus powiedział: Moim pokarmem jest wypełnienie woli Tego, który Mnie posłał, i dokonanie Jego dzieła.
17.TOR.PRZ.Jezus powiedział im: „Moim pokarmem jest czynić wolę Tego, który mnie posłał i wypełnić Jego dzieło.”