« Jan 4:35 Ewangelia Jana 4:36 Jan 4:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A żnący zapłatę bierze, i zgromadza do żywota wiecznego, aby i siejący takiesz radował się, i żnący.
2.WUJEK.1923A kto żnie, bierze zapłatę i zbiera owoc do żywota wiecznego, aby i który sieje, weselił się społu i który żnie.
3.RAKOW.NTA on, co żnie, zapłatę bierze, i zgromadza owoc do żywota wiecznego; aby i on, który sieje, społu się weselił, i on, który żnie.
4.GDAŃSKA.1881A kto żnie, bierze zapłatę, i zbiera owoc do żywota wiecznego, aby i ten, który sieje, radował się wespół, i ten, który żnie.
5.GDAŃSKA.2017A kto żnie, otrzymuje zapłatę i zbiera owoc na życie wieczne, aby i ten, kto sieje, i ten, kto żnie, razem się radowali.
6.SZCZEPAŃSKI{właśnie} żniwiarz bierze zapłatę, i zbiera plon na żywot wieczny, aby i siewca i żniwiarz wspólnie cieszyć się mogli.
7.MARIAWICIA kto żnie, zapłatę bierze i zgromadza owoc do żywota wiecznego, aby pospołu i ten, który sieje i który żnie, weselili się.
8.GRZYM1936A kto żnie, zapłatę bierze i owoc zbiera na życie wieczne tak, iż siewca i żniwiarz razem się cieszą.
9.DĄBR.WUL.1973Żniwiarz otrzymuje zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby i siewca, i żniwiarz razem się weselili.
10.DĄBR.GR.1961Oto żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby i siewca, i żniwiarz razem się weselili.
11.TYSIĄCL.WYD5Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem.
12.BRYTYJKAJuż żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali.
13.POZNAŃSKAŻniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, aby siewca i żniwiarz wspólnie się cieszyli.
14.WARSZ.PRASKACi, co pracują przy żniwach, już otrzymują zapłatę, zbierając plon na życie wieczne, a siewca cieszy się razem ze żniwiarzem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także ten, który żnie, odbiera zapłatę oraz zbiera owoc do życia wiecznego, by siejący i żnący mógł się wspólnie cieszyć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJuż żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, aby siewca cieszył się razem ze żniwiarzem.
17.TOR.PRZ.„A żniwiarz, odbiera zapłatę i zbiera plon do życia wiecznego, aby i ten, który sieje, radował się razem z tym, który żnie.”