« Jan 4:39 Ewangelia Jana 4:40 Jan 4:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy przeto przyszli k niemu Samarytowie, prosili go, (aby) zmieszkał u nich; i zmieszkał tam dwa dni.
2.WUJEK.1923Gdy tedy przyszli do niego Samarytanowie, prosili go, aby tam został: i zmieszkał tam dwa dni.
3.RAKOW.NTGdy tedy przyszli do niego Samarytani, prosili go aby zetrwał u nich; i zetrwał tam dwa dni.
4.GDAŃSKA.1881Gdy tedy przyszli do niego Samarytanie, prosili go, aby u nich został; i został tam przez dwa dni.
5.GDAŃSKA.2017Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich został. I został tam przez dwa dni.
6.SZCZEPAŃSKIGdy zaś przyszli doń Samarytanie, prosili Go, aby wśród nich pozostał.
7.MARIAWICIGdy tedy przyszli do Niego Samarytanie, prosili Go, aby tam mieszkał. I mieszkał tam dwa dni.
8.GRZYM1936Gdy więc przyszli do niego owi Samarytanie, prosili go, żeby się u nich zatrzymał. I został tam dwa dni.
9.DĄBR.WUL.1973Gdy tedy przyszli do niego Samarytanie, prosili go, aby tam pozostał. I pozostał tam dwa dni.
10.DĄBR.GR.1961Gdy tedy przyszli do niego Samarytanie, prosili go, aby u nich pozostał. I pozostał tam dwa dni.
11.TYSIĄCL.WYD5Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni.
12.BRYTYJKAGdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał; i pozostał tam dwa dni.
13.POZNAŃSKAKiedy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. I pozostali tam dwa dni.
14.WARSZ.PRASKAKiedy więc Samarytanie przybyli do Niego i prosili Go, aby u nich pozostał, pozostał tam [chętnie] przez dwa dni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem gdy przyszli do niego Samarytanie, prosili go, aby u nich pozostał; i pozostał tam dwa dni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy więc przyszli do Niego, prosili, aby u nich pozostał. I pozostał tam dwa dni.
17.TOR.PRZ.Gdy więc przyszli do Niego Samarytanie, prosili Go, aby u nich pozostał; i pozostał tam dwa dni.