« Jan 4:41 Ewangelia Jana 4:42 Jan 4:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A niewieście mówili, iż już nie prze twe mówienie wierzymy; bo sami słyszeliśmy, i wiemy że ten jest prawdziwie zbawiciel świata Christus.
2.WUJEK.1923A niewieście mówili: Iż już nie dla twej powieści wierzymy; bośmy sami słyszeli, i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawiciel świata.
3.RAKOW.NTA niewieście mówili: Iż już więcej nie dla twej powieści wierzymy; abowiemeśmy sami słyszeli, i wiemy że ten jest prawdziwie on zbawiciel świata Christus.
4.GDAŃSKA.1881A onej niewieście mówili: Iż już nie dla twojej powieści wierzymy; albowiemeśmy sami słyszeli i wiemy, że ten jest prawdziwie zbawiciel świata, Chrystus.
5.GDAŃSKA.2017A tej kobiecie mówili: Wierzymy już nie z powodu twojego opowiadania. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata, Chrystus.
6.SZCZEPAŃSKII mówili do niewiasty: Wierzymy już nie dla twego opowiadania; samiśmy bowiem słyszeli i przekonali się, że Ten jest prawdziwie Zbawicielem świata.
7.MARIAWICIA onej niewieście mówili: Że już nie dla twej opowieści wierzymy, bośmy sami słyszeli i wiemy, że Ten jest prawdziwie Zbawicielem świata.
8.GRZYM1936i oświadczali niewieście: Już nie dla twego słowa wierzymy, bośmy sami słyszeli i wiemy, że on jest prawdziwie Zbawicielem świata.
9.DĄBR.WUL.1973A do niewiasty mówili: Już nie dla twego opowiadania wierzymy, ale samiśmy słyszeli i przekonali się, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata.
10.DĄBR.GR.1961I mówili do niewiasty: Już nie dla twego opowiadania wierzymy, ale samiśmy słyszeli i przekonali się, że prawdziwie jest to Zbawiciel świata.
11.TYSIĄCL.WYD5a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.
12.BRYTYJKAI mówili do niewiasty: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu; sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata.
13.POZNAŃSKAA do kobiety mówili: - Wierzymy już nie dzięki twojemu opowiadaniu, ale dlatego, żeśmy Go sami usłyszeli i przekonaliśmy się, że On jest naprawdę Zbawicielem świata.
14.WARSZ.PRASKADo owej niewiasty zaś mówiono: Wierzymy już nie na skutek twego opowiadania, ale dlatego, że na własne uszy słyszeliśmy [Jego naukę], i jesteśmy przekonani, że jest On prawdziwie Zbawicielem świata.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kobiecie mówili: Już nie z powodu twojego gadania wierzymy; bo sami usłyszeliśmy oraz wiemy, że ten jest naprawdę Chrystusem, zbawicielem świata.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA do kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Teraz sami przekonaliśmy się, że On naprawdę jest Zbawcą świata.
17.TOR.PRZ.Lecz także tej kobiecie mówili: Już nie dzięki twojemu opowiadaniu wierzymy; sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że Ten jest prawdziwie Zbawicielem świata – Mesjasz.