« Jan 4:45 Ewangelia Jana 4:46 Jan 4:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przyszedł przeto zasie Jezus do Kany Galileyskiej, gdzie uczynił wodę winem. A był niejaki królewski (sługa), którego syn chorzał w Kapernaumie.
2.WUJEK.1923Przyszedł tedy zasię do Kany Galilejskiej, gdzie wodę winem uczynił. I był niejaki królik, którego syn chorował w Kapharnaum.
3.RAKOW.NTPrzyszedł tedy Jezus zasię do Kany Galileyskiey, gdzie był uczynił wodę winem. I był niektóry Królewski sługa, którego syn niemógł w Kapernaum.
4.GDAŃSKA.1881Tedy zasię przyszedł Jezus do Kany Galilejskiej, gdzie był uczynił z wody wino. A był niektóry dworzanin królewski w Kapernaum, którego syn chorował.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus znowu przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin królewski, którego syn chorował.
6.SZCZEPAŃSKIPrzybył zatem ponownie do Kany galilejskiej, gdzie był wodę przemienił w wino. A znalazł się tam pewien urzędnik dwora, którego syn chorował w Kafarnaum.
7.MARIAWICIPrzyszedł tedy znowu do Kany Galilejskiej, gdzie uczynił z wody wino. A był niektóry dworzanin królewski, którego syn chorował w Kafarnaum.
8.GRZYM1936I znów poszedł do Kany Galilejskiej, gdzie przemienił wodę w wino. I był tam pewien urzędnik królewski, którego syn leżał chory w Kafarnaum.
9.DĄBR.WUL.1973Przyszedł zatem ponownie do Kany Galilejskiej, gdzie przemienił był wodę w wino. A był tam dworzanin pewien, którego syn chorował w Kafarnaum.
10.DĄBR.GR.1961I wrócił do Kany Galilejskiej, gdzie przemienił był wodę w wino. A był (tam) pewien dworzanin, którego syn chorował w Kafarnaum.
11.TYSIĄCL.WYD5Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie [przedtem] przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował.
12.BRYTYJKAPrzybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował.
13.POZNAŃSKAPrzyszedł więc Jezus ponownie do Kany Galilejskiej, gdzie przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum był pewien urzędnik królewski, którego syn chorował.
14.WARSZ.PRASKAPotem przybył po raz drugi do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. W Kafarnaum zaś mieszkał wtedy pewien urzędnik królewski, który miał chorego syna.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem znowu przyszedł do Kany Galilei, gdzie uczynił wino z wody. A był w Kafarnaum pewien królewski dworzanin, którego syn chorował.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZnowu zatem Jezus przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie wcześniej przemienił wodę w wino. W Kafarnaum natomiast mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował.
17.TOR.PRZ.Przyszedł więc Jezus ponownie do Kany Galilejskiej, gdzie uczynił z wody wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin królewski, którego syn chorował.