« Jan 4:46 Ewangelia Jana 4:47 Jan 4:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten usłyszawszy że Jezus przyszedł z Judskiej (ziemie) do Galileie, szedł k niemu, i prosił go, aby szedł a uzdrowił jego syna, miał bo umrzeć.
2.WUJEK.1923Ten gdy usłyszał, iż Jezus przyszedł z Żydowskiej ziemie do Galilei, poszedł do niego i prosił go, aby zstąpił a uzdrowił syna jego; bo poczynał umierać.
3.RAKOW.NTTen usłyszawszy, iż Jezus przyszedł z Judskiej ziemie do Galileiey, odszedł do niego, i prosił go, aby zstąpił, i uzdrowił jego syna; bo miał umrzeć.
4.GDAŃSKA.1881Ten usłyszawszy, iż Jezus przyszedł z Judzkiej ziemi do Galilei, szedł do niego i prosił go, aby zstąpił, a uzdrowił syna jego; bo poczynał umierać.
5.GDAŃSKA.2017Ten, usłyszawszy, że Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił go, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, gdyż był umierający.
6.SZCZEPAŃSKIUsłyszawszy, że Jezus przybywa z Judei do Galilei, udał się on do Niego z prośbą, aby wybrał się w drogę, i uleczył jego syna, bo zaczynał dogorywać.
7.MARIAWICITen gdy usłyszał, że Jezus przyszedł z ziemi Judzkiej do Galilei, poszedł do Niego i prosił Go, aby wstąpił i uzdrowił mu syna jego, bo już poczynał umierać.
8.GRZYM1936Ten, gdy usłyszał, że Jezus przyszedł z ziemi żydowskiej do Galilei, poszedł do niego i prosił go, żeby mu przyszedł uleczyć syna, bo już dogorywał.
9.DĄBR.WUL.1973Ten, gdy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do Galilei, poszedł do niego i prosił go, aby przyszedł i uleczył syna jego, bo już dogorywał.
10.DĄBR.GR.1961Ten, kiedy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do Galilei, poszedł do Jezusa i prosił, aby wstąpił do niego i uleczył mu syna, bo już dogorywał.
11.TYSIĄCL.WYD5Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający.
12.BRYTYJKAGdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci.
13.POZNAŃSKAUsłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, poszedł do Niego i prosił, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, bo już konał.
14.WARSZ.PRASKAKiedy usłyszał o przybyciu Jezusa z Judei do Galilei, udał się do Niego prosząc, żeby zechciał przyjść i uzdrowić jego syna, który był już umierający.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten usłyszał, że z Judei do Galilei nadchodzi Jezus, więc poszedł do niego oraz go prosił, aby zszedł oraz uleczył jego syna; bo miał umierać.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, który był bliski śmierci.
17.TOR.PRZ.Ten, gdy usłyszał, że Jezus przybywa z Judei do Galilei, poszedł do Niego i prosił Go, aby zszedł i uzdrowił jego syna; bo bliski był śmierci.