« Jan 4:47 Ewangelia Jana 4:48 Jan 4:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł przeto Jezus k niemu: Jeśli znaków i cud nie ujrzycie, nie uwierzycie.
2.WUJEK.1923Rzekł tedy do niego Jezus: Jeźli znaków i cudów nie ujrzycie, nie wierzycie.
3.RAKOW.NTRzekł tedy Jezus do niego : Jeślibyście znamion i cudów nie widzieli, nie uwierzycie.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do niego Jezus: Jeźli nie ujrzycie znamion i cudów, nie uwierzycie.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do niego Jezus: Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie.
6.SZCZEPAŃSKIAle Jezus rzekł doń: Jeżeli nie ujrzycie znaków i cudów, <napewno> nie uwierzycie!
7.MARIAWICITedy rzekł Jezus do niego. Jeśli znaków i cudów nie ujrzycie, nie wierzycie.
8.GRZYM1936A Jezus doń rzecze: Jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nie wierzycie.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł do niego Jezus: Jeśli nie widzicie znaków i cudów, nie wierzycie.
10.DĄBR.GR.1961I rzekł do niego Jezus: Póki nie ujrzycie znaków i dziwów, nie chcecie uwierzyć.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus rzekł do niego: Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie.
12.BRYTYJKAWtedy Jezus rzekł do niego: Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie.
13.POZNAŃSKAA Jezus powiedział do niego: - Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, to nie uwierzycie!
14.WARSZ.PRASKALecz Jezus rzekł do niego: Jeżeli znaków i cudów nie widzicie, nie chcecie wierzyć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Jezus powiedział do niego: Nie uwierzycie, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus powiedział do niego: Jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, na pewno nie uwierzycie.
17.TOR.PRZ.I Jezus powiedział do niego: „Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów – nie uwierzycie.”