« Jan 4:48 Ewangelia Jana 4:49 Jan 4:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi k niemu królewski (sługa): Panie zstąp pierwej niż umrze pacholę moje.
2.WUJEK.1923Rzekł do niego królik: Panie! zstąp pierwej, niż umrze syn mój.
3.RAKOW.NTMówi do niego on Królewski sługa: Panie, sstąp pierwej, niż umrze dziecię moje.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł mu on królewski dworzanin: Panie! zstąp pierwej niż umrze dziecię moje.
5.GDAŃSKA.2017Dworzanin królewski powiedział do niego: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko.
6.SZCZEPAŃSKIPanie - mówi mu ów urzędnik - wybierz się w drogę, nim umrze synek mój!
7.MARIAWICIRzekł Mu on dworzanin królewski: Panie, wstąp pierwej, niźli umrze syn mój.
8.GRZYM1936Urzędnik go prosił: Przyjdź, Panie, nim syn mój umrze.
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze do niego dworzanin: Panie, przyjdź pierwej, zanim umrze syn mój.
10.DĄBR.GR.1961Panie – odpowiedział mu dworzanin – przyjdź, zanim dziecko moje umrze!
11.TYSIĄCL.WYD5Powiedział do Niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko.
12.BRYTYJKARzecze do niego dworzanin: Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje.
13.POZNAŃSKAMówi do Niego urzędnik królewski: - Panie, przyjdź, zanim moje dziecko umrze.
14.WARSZ.PRASKANa to odpowiedział urzędnik królewski: Panie, przyjdź [jednak], zanim umrze moje dziecko.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ów królewski przyjaciel mówi do niego: Panie, zejdź zanim moje dziecko umrze.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUrzędnik na to: Panie, wstąp, zanim umrze moje dziecko.
17.TOR.PRZ.Dworzanin królewski powiedział do Niego: Panie! Zejdź, zanim umrze moje dzieciątko.