« Jan 4:4 Ewangelia Jana 4:5 Jan 4:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przyszedł przeto do miasta Samaryiskiego rzeczonego Sychar, blisko dworca który dał Jakob Jozefowi synowi swemu.
2.WUJEK.1923Przyszedł tedy do miasta Samaryi, które zowią Sychar, blizko folwarku, który dał Jakób Józephowi, synowi swemu.
3.RAKOW.NTPrzychodzi tedy do miasta Samaryey, nazwanego Sychar, blisko folwarku który dał Jakób Józefowi synowi swemu.
4.GDAŃSKA.1881I przyszedł do miasta Samaryi, które zowią Sychar, blisko folwarku, który był dał Jakób Józefowi, synowi swemu.
5.GDAŃSKA.2017I przyszedł do miasta w Samarii, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi.
6.SZCZEPAŃSKIPrzybywa zatem pod miasto samaryjskie, zwane Sychar, blizko pola, które Jakób dał swemu synowi Józefowi.
7.MARIAWICII przyszedł do miasta Samaryjskiego, które zowią Sychar, podle dziedziny, którą był dał Jakób Józefowi, synowi swemu.
8.GRZYM1936I przyszedł do miasta samarytańskiego Sychar, nie daleko od posiadłości, które dał niegdyś Jakób Józefowi, synowi swemu,
9.DĄBR.WUL.1973Przybył zatem do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, niedaleko posiadłości, którą dał Jakub Józefowi, synowi swemu.
10.DĄBR.GR.1961Przybywa więc do pewnego miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, niedaleko posiadłości, którą dał Jakub Józefowi, synowi swemu.
11.TYSIĄCL.WYD5Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi.
12.BRYTYJKAPrzybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi.
13.POZNAŃSKAPrzychodzi więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi.
14.WARSZ.PRASKAI przybył do miasteczka w Samarii, zwanego Sychar, niedaleko pola, które kiedyś Jakub dał synowi swemu, Józefowi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem przychodzi do miasta Samarii, zwanego Sychar, blisko terenu, który Jakób dał swojemu synowi Józefowi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi.
17.TOR.PRZ.Przyszedł więc do miasta Samarii o nazwie Sychar, blisko pola, które dał Jakub Józefowi, swojemu synowi.