« Jan 4:5 Ewangelia Jana 4:6 Jan 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Była lepak tam studnia Jahakobowa, przeto Jezus spracowany zdrogi siedział tak nad studnią (a) godzina była jakmiarz szósta.
2.WUJEK.1923A była tam studnia Jakóbowa; Jezus tedy spracowany z drogi, siedział tam nad studnią. Godzina była jakoby szósta.
3.RAKOW.NTA był tam stok Jakobów. Jezus tedy będąc spracowany z drogi, siedział tak nad onym stokiem; A godzina była jakoby szósta.
4.GDAŃSKA.1881I była tam studnia Jakóbowa; przetoż będąc Jezus na drodze spracowany, siedział tak na studni; a było około szóstej godziny.
5.GDAŃSKA.2017A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony drogą, usiadł sobie na studni. A było około godziny szóstej.
6.SZCZEPAŃSKIA była tam studnia Jakóba. Jezus więc, zmęczony podróżą, siadł sobie tak przy studni. Było to około godziny szóstej.
7.MARIAWICIA była tam studnia Jakóbowa. Jezus tedy spracowany z drogi, siedział tak nad studnią. A była godzina jakoby szósta.
8.GRZYM1936gdzie była studnia Jakubowa. I znużony podróżą, usiadł przy studni. Było około szóstej godziny.
9.DĄBR.WUL.1973A była tam studnia Jakubowa i Jezus znużony podróżą siedział tak przy studni. Godzina była prawie szósta.
10.DĄBR.GR.1961I była tam studnia Jakubowa, a Jezus znużony podróżą siedział przy studni. Godzina była mniej więcej szósta.
11.TYSIĄCL.WYD5Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny.
12.BRYTYJKAA była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni; było to około szóstej godziny.
13.POZNAŃSKAByła tam studnia Jakubowa. Jezus zmęczony drogą siedział przy studni. Było to około szóstej godziny.
14.WARSZ.PRASKATam właśnie była studnia Jakubowa. Utrudzony drogą, Jezus usiadł przy studni. I oto około godziny
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A było tam źródło Jakóba. Więc Jezus, strudzony od wędrówki, tak tylko przysiadł sobie przy zdroju; a była jakoś szósta godzina.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZnajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni. Było samo południe.
17.TOR.PRZ.A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, będąc strudzony podróżą, usiadł tak przy studni; a było około szóstej godziny.