« Jan 4:6 Ewangelia Jana 4:7 Jan 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przyszła niewiasta z Samaryej czerpać wody. Mówi jej Jezus: Daj mi pić.
2.WUJEK.1923Przyszła niewiasta z Samaryi czerpać wodę. Rzekł jéj Jezus: Daj mi pić.
3.RAKOW.NTPrzychodzi niewiasta z Samaryey czyrpać wodę. Mówi jej Jezus: Daj mi pić!
4.GDAŃSKA.1881I przyszła niewiasta z Samaryi czerpać wodę, której rzekł Jezus: Daj mi pić!
5.GDAŃSKA.2017I przyszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: Daj mi pić.
6.SZCZEPAŃSKINadchodzi niewiasta samarytańska, by zaczerpnąć wody. Jezus jej rzecze: Daj Mi pić.
7.MARIAWICII przyszła niewiasta z Samaryi czerpać wodę. Rzekł jej Jezus: Daj Mi się napić.
8.GRZYM1936Nadeszła w tym czasie niejaka samarytanka po wodę a Jezus jej mówi: Daj mi pić.
9.DĄBR.WUL.1973Nadeszła niewiasta samarytańska czerpać wodę. I rzecze jej Jezus: Daj mi pić.
10.DĄBR.GR.1961A oto nadchodzi jakaś niewiasta samarytańska, by zaczerpnąć wody. Rzecze jej Jezus: Daj mi pić.
11.TYSIĄCL.WYD5[Wówczas] nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić!
12.BRYTYJKAWtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić!
13.POZNAŃSKAPrzychodzi kobieta z Samarii, aby nabrać wody. A Jezus mówi do niej: - Daj Mi pić!
14.WARSZ.PRASKAszóstej przyszła tam pewna niewiasta samarytańska, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: Daj Mi pić!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przychodzi również niewiasta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. A Jezus jej mówi: Daj mi pić.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił: Daj mi pić.
17.TOR.PRZ.Z Samarii przyszła kobieta zaczerpnąć wodę. Jezus powiedział jej: „Daj mi pić!”