« Jan 4:7 Ewangelia Jana 4:8 Jan 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo uczniowie jego poszli byli do miasta aby strawy nakupili.
2.WUJEK.1923Bo uczniowie jego odeszli byli do miasta, aby kupili strawy.
3.RAKOW.NTBo uczniowie jego odeszli byli do miasta, aby pokarmów kupili.
4.GDAŃSKA.1881(Bo uczniowie jego odeszli byli do miasta, aby nakupili żywności.)
5.GDAŃSKA.2017Jego uczniowie bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności.
6.SZCZEPAŃSKIUczniowie bowiem Jego poszli byli do miasta, by zakupić żywności.
7.MARIAWICIAlbowiem uczniowie Jego poszli byli do miasta, aby kupili pokarmów.
8.GRZYM1936(Uczniowie jego poszli tymczasem do miasta kupić co do zjedzenia).
9.DĄBR.WUL.1973(Uczniowie bowiem jego poszli do miasta, aby kupić żywności).
10.DĄBR.GR.1961(Uczniowie bowiem jego poszli do miasta, aby kupić żywności.)
11.TYSIĄCL.WYD5Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności.
12.BRYTYJKAUczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności.
13.POZNAŃSKABo Jego uczniowie poszli do miasta kupić coś do jedzenia.
14.WARSZ.PRASKAJego uczniowie zaś udali się tymczasem do miasta, żeby zakupić żywności.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ jego uczniowie odeszli do miasta, aby nakupić żywności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo właśnie Jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy.
17.TOR.PRZ.Uczniowie Jego bowiem odeszli do miasta, aby kupić żywności.