« Jan 4:8 Ewangelia Jana 4:9 Jan 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi mu przeto niewiasta Samaryiska: Jako ty Judowin będąc, u mnie pić prosisz gdym jest niewiasta Samaryiska? Bo nie obcują Judowie z Samaryity.
2.WUJEK.1923Rzekła mu tedy ona Samarytańska niewiasta: Jakóż ty, Żydem będąc, prosisz u mnie pić, któram jest niewiasta Samarytanka? bo Żydowie nie obcują z Samarytany.
3.RAKOW.NTMówi mu tedy ona niewiasta Samarytańska: Jakoż ty Żydem będąc, odemnie pić prosisz, któram jest niewiastą Samarytańską? Bowiem nie obcują Żydowie z Samarytany.
4.GDAŃSKA.1881Rzekła mu tedy ona niewiasta Samarytańska: Jakoż ty będąc Żydem, żądasz ode mnie napoju, od niewiasty Samarytanki? (gdyż Żydowie nie obcują z Samarytany.)
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Samarytanka powiedziała do niego: Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia? Gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami.
6.SZCZEPAŃSKIAle owa Samarytanka mówi do Niego: Jakże Ty, będąc Żydem, możesz żądać wody ode mnie, niewiasty samarytańskiej? Bo Żydzi nie obcują z Samarytanami.
7.MARIAWICIRzekła Mu tedy ona niewiasta Samarytańska: Jakoż ty, Żydem będąc, chcesz ode mnie pić, któram jest niewiastą Samarytańską? Albowiem nie obcują Żydzi z Samarytanami.
8.GRZYM1936Owa zaś samarytanka tak mu odpowie: To ty, Żyd, prosisz o wodę mnie, kobietę samarytańską? Przecież Żydzi nie obcują z Samarytanami.
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze mu tedy niewiasta samarytańska: Jakże ty, będąc Żydem, możesz prosić o wodę mnie, niewiastę samarytańską? — Żydzi bowiem nie przestają z Samarytanami. —
10.DĄBR.GR.1961Mówi mu tedy niewiasta samarytańska: Jakże to ty, będąc Żydem, możesz prosić o wodę mnie, niewiastę samarytańską? – Żydzi bowiem nie przestają z Samarytanami. –
11.TYSIĄCL.WYD5Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, [bym Ci dała] się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem.
12.BRYTYJKAWtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: Jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie Samarytankę, o wodę? (Żydzi bowiem nie Obcują z Samarytanami).
13.POZNAŃSKAMówi Mu kobieta, ta Samarytanka: - Jak to, Ty, Judejczyk, prosisz mnie, Samarytankę, abym dała Ci pić? Judejczycy bowiem nie utrzymują żadnych stosunków z Samarytanami.
14.WARSZ.PRASKALecz Samarytanka odpowiedziała: Jakże Ty, będąc Żydem, możesz mnie, Samarytankę, prosić, bym dała Ci wody? Przecież Żydzi nie mają nic wspólnego z Samarytanami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem owa niewiasta, Samarytanka, mu mówi: Jakże ty, będąc Żydem, prosisz pić ode mnie, kobiety samarytańskiej? (Gdyż Żydzi nie utrzymują stosunków z Samarytanami).
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo się stało? - zapytała kobieta. - Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? (Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami).
17.TOR.PRZ.Kobieta z Samarii powiedziała więc do Niego: Jak Ty, będąc Żydem, prosisz mnie kobietę, Samarytankę, bym dała Ci pić? Bo Żydzi nie utrzymują stosunków z Samarytanami.