« Jan 5:11 Ewangelia Jana 5:12 Jan 5:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Spytali go przeto: Który jest człowiek co rzekł tobie, weźmi łóżko twoje, i chodź?
2.WUJEK.1923Pytali go tedy: Któryż jest ten człowiek, coć powiedział: Weźmij łoże twoje, a chodź?
3.RAKOW.NTPytali go tedy: Któryż jest on człowiek, który powiedział tobie: Ponieś łoże twe, a chodź?
4.GDAŃSKA.1881I pytali go: Któryż jest ten człowiek, co ci powiedział: Weźmij łoże twoje, a chodź?
5.GDAŃSKA.2017I pytali go: Który człowiek ci powiedział: Weź swoje posłanie i chodź?
6.SZCZEPAŃSKIZapytali go {więc}: Cóż to za człowiek powiedział ci: »Bierz {łoże twe}, i chodź swobodnie«?
7.MARIAWICIPytali go tedy: Który to jest człowiek, co ci powiedział: Weźmij łoże swoje i chodź?
8.GRZYM1936Wtedy zapytali go: A cóż to za człowiek, który ci powiedział, żebyś wziął łóżko z sobą i chodził?
9.DĄBR.WUL.1973Zapytali go więc: Cóż to za człowiek, który ci powiedział: Weźmij łoże twe i chodź?
10.DĄBR.GR.1961Zapytali go: Cóż to za człowiek, który ci powiedział: Weź je i chodź?
11.TYSIĄCL.WYD5Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź?
12.BRYTYJKAPytali go: Cóż to za człowiek, co ci powiedział: Weź je i chodź?
13.POZNAŃSKAZapytali go: - Kim jest człowiek, który ci powiedział: Weź i chodź.
14.WARSZ.PRASKAZapytali go więc: A cóż to za człowiek powiedział ci: Weź i chodź?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Spytali go: Kto jest owym człowiekiem, który ci powiedział: Zabierz swój materac i chodź?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKim jest ten człowiek - spytali - który ci to polecił?
17.TOR.PRZ.I pytali go: Kim jest człowiek, który ci powiedział: „Weź swoje posłanie i chodź”?