« Jan 5:12 Ewangelia Jana 5:13 Jan 5:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz uzdrowiony niewiedział kto jest. Bo Jezus uszedł był, z tłumu będącego na miejscu.
2.WUJEK.1923A on uzdrowiony nie wiedział, kto był; albowiem Jezus schronił się od rzesze, która była na miejscu.
3.RAKOW.NTA on uzdrowiony nie wiedział, kto był; abowiem Jezus schronił się, gdyż tłum był na onym miejscu.
4.GDAŃSKA.1881A on uzdrowiony nie wiedział, kto by był; albowiem był Jezus ustąpił, ponieważ wiele ludu było na onem miejscu.
5.GDAŃSKA.2017A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus odszedł, ponieważ mnóstwo ludzi było na tym miejscu.
6.SZCZEPAŃSKIAle uzdrowiony nie wiedział, ktoby był; gdyż Jezus usunął się od tłumu, zebranego w <tem> miejscu.
7.MARIAWICIAle ten, który się stał zdrowym, nie wiedział, ktoby był. Albowiem Jezus odszedł był od tłuszczy, która była na tem miejscu.
8.GRZYM1936Ale uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus oddalił się od ludzi tam zebranych.
9.DĄBR.WUL.1973A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, Jezus bowiem oddalił się od tłumu, który był zgromadzony w tym miejscu.
10.DĄBR.GR.1961A uzdrowiony nie wiedział, kto by to był, Jezus bowiem oddalił się od tłumu, który był zgromadzony w owym miejscu.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu.
12.BRYTYJKAA uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu.
13.POZNAŃSKAUzdrowiony jednak nie wiedział, kto to był, bo Jezus oddalił się od tłumu, który zebrał się w tym miejscu.
14.WARSZ.PRASKAAle człowiek uzdrowiony nie wiedział, kim On był, gdyż Jezus natychmiast zniknął spośród tłumu, który Go otaczał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale uzdrowiony nie wiedział kto to jest, gdyż Jezus oddalił się od tłumu, który był w tym miejscu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz uzdrowiony nie wiedział, gdyż Jezus niepostrzeżenie oddalił się od zgromadzonego w tym miejscu tłumu.
17.TOR.PRZ.2023A ten, który został uzdrowiony, nie wiedział, kto to jest; gdyż Jezus oddalił się od tłumu będącego na tym miejscu.
18.ODN.B.BRZ.2023Uzdrowiony nie wiedział, kto to jest; bo Jezus odszedł, ponieważ wielu ludzi było na tym miejscu.