« Jan 5:13 Ewangelia Jana 5:14 Jan 5:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Potym znalazł ji Jezus w świątnicy, i rzekł mu: Otoś zdrów został, już na potym nie grzesz, abyć się co gorszego nie stało.
2.WUJEK.1923Potem go Jezus znalazł w kościele i rzekł mu: Otoś się stał zdrowym, już nie grzesz, abyć się co gorszego nie stało.
3.RAKOW.NTPotym najduje go Jezus w Kościele, i rzekł mu: Otoś się zdrowym sstał; więcej nie grzesz, aby się gorszego co tobie nie sstało.
4.GDAŃSKA.1881Potem go Jezus znalazł w kościele i rzekł mu: Otoś się stał zdrowym, nie grzesz więcej, aby co gorszego na cię nie przyszło.
5.GDAŃSKA.2017Potem Jezus znalazł go w świątyni i powiedział do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz więcej, aby nie przydarzyło ci się coś gorszego.
6.SZCZEPAŃSKIPóźniej spotkał go Jezus w świątyni i rzekł mu: Oto jesteś teraz zdrów: już nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło.
7.MARIAWICIPotem znalazł go Jezus w Kościele i rzekł mu: Otoś się stał zdrowym, już więcej nie grzesz, aby ci się co gorszego nie zdarzyło.
8.GRZYM1936Lecz po pewnym czasie Jezus spotkał go w kościele i rzekł mu: Otoś teraz zdrów: już nie grzesz więcej, by ci się co gorszego nie przytrafiło.
9.DĄBR.WUL.1973Potem spotkał go Jezus w świątyni i rzekł mu: Stałeś się zdrowy, już nie grzesz, aby ci się co gorszego nie zdarzyło.
10.DĄBR.GR.1961Dopiero potem spotyka go Jezus w świątyni i mówi do niego: A więc wyzdrowiałeś. Już więcej nie grzesz, aby ci się co gorszego nie zdarzyło.
11.TYSIĄCL.WYD5Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło.
12.BRYTYJKAPóźniej spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś; już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało.
13.POZNAŃSKAPotem Jezus spotkał go w świątyni i powiedział mu: - Jesteś zdrów, nie grzesz więcej, aby cię nie spotkało co gorszego.
14.WARSZ.PRASKAPo jakimś czasie Jezus sam spotkał go w świątyni i rzekł do niego: Tak więc odzyskałeś zdrowie. Nie grzesz już więcej, żeby nie stało ci się coś jeszcze gorszego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Jezus go odnajduje w Świątyni oraz mu mówi: Oto stałeś się zdrowy; więcej nie błądź, aby ci się coś gorszego nie stało.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem, gdy Jezus spotkał go w świątyni, powiedział: Oto wyzdrowiałeś; nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego.
17.TOR.PRZ.2023Po tym znalazł go Jezus w świątyni i powiedział do niego: „Oto stałeś się zdrowy; już więcej nie grzesz, aby nie stało ci się coś gorszego.”