« Jan 5:16 Ewangelia Jana 5:17 Jan 5:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jezus lepak odpowiedział im: Ociec mój aż dotąd działa, i ja działam.
2.WUJEK.1923Lecz im Jezus odpowiedział: Ojciec mój aż dotąd działa, i Ja działam.
3.RAKOW.NTA Jezus odpowiedział im: Ociec mój aż do tąd sprawuje, i ja sprawuję.
4.GDAŃSKA.1881A Jezus im odpowiedział: Ojciec mój aż dotąd pracuje, i ja pracuję;
5.GDAŃSKA.2017A Jezus im odpowiedział: Mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam.
6.SZCZEPAŃSKIJezus zaś odpowiedział im: Ojciec mój działa aż do tej chwili, i Ja <przeto> działam.
7.GRZYM1936Lecz Jezus im mówił: Ojciec mój ciągle działa i ja też działam.
8.DĄBR.WUL.1973Ale Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja też działam.
9.DĄBR.GR.1961Ale Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja też działam.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam.
11.BRYTYJKAA Jezus odpowiedział im: Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam.
12.POZNAŃSKARzekł im Jezus: - Ojciec mój działa, więc i Ja działam.
13.WARSZ.PRASKALecz Jezus odpowiedział im: Mój Ojciec działa aż do tej chwili i Ja działam.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Jezus im odpowiedział: Mój Ojciec działa aż do tej chwili i ja działam.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz On tak to uzasadnił: Mój Ojciec działa aż dotąd - i Ja działam.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus im odpowiedział: Ojciec mój aż dotąd działa, i ja działam.