« Jan 5:17 Ewangelia Jana 5:18 Jan 5:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego przeto więcej szukali go Judowie zabić, iż nie tylko rozwięzował sobotę, ale i ojcem swym mówił (być) Boga: (równym się czyniąc Bogu.)
2.WUJEK.1923Dlatego tedy więcej szukali Żydowie zabić go, iż nie tylko gwałcił szabbat, ale też Boga powiadał być Ojcem swoim, czyniąc się równym Bogu.
3.RAKOW.NTDla tego tedy tym więcej szukali go Żydowie zabić, nie tylko, iż nie tylko rozwięzował Szabat, ale też Ojcem własnym powiedał być Boga, równym samego siebie czyniąc Bogu.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego tedy tem więcej szukali Żydowie, jakoby go zabili, nie tylko, iż gwałcił sabat, ale że i Ojca swego powiadał być Bogiem, czyniąc się równym Bogu.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
6.SZCZEPAŃSKIStąd więc Judejczycy jeszcze bardziej nastawali na życie Jego; bo nie tylko znosił szabat, lecz nawet Boga nazywał swym Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
7.MARIAWICIDlatego też tem więcej szukali Żydzi, jakoby Go zabili, za to że nietylko rozwiązywał Szabat, ale że też i Boga nazywał Ojcem Swoim, czyniąc się równym Bogu.
8.GRZYM1936Stąd też Żydzi ustawicznie godzili na życie jego. Bo już nietylko gwałcił szabat, ale też i Boga Ojcem swym nazywał i z Bogiem się równał. Jezus tak im odpowiedział:
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego tym więcej przemyśliwali Żydzi, jak go zabić, że nie tylko naruszał szabat, ale i Boga nazywał Ojcem swoim, czyniąc się równym Bogu. Odpowiedział tedy Jezus i rzekł im:
10.DĄBR.GR.1961A wtedy tym bardziej przemyśliwali Żydzi, jak by go zabić, dlatego że nie tylko naruszał szabat, ale i Boga nazywał Ojcem własnym, czyniąc się równym Bogu. A Jezus w odpowiedzi mówił im:
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
12.BRYTYJKADlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu.
13.POZNAŃSKAJudejczycy tym bardziej starali się Go zabić; (Jezus) bowiem nie tylko naruszał szabat, lecz także Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
14.WARSZ.PRASKAOd tego czasu Żydzi jeszcze bardziej szukali sposobności, żeby Go zgładzić, gdyż nie tylko nie zachowywał szabatu, lecz także Boga nazywał Ojcem i czynił się równym Bogu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem, z tego powodu, Żydzi jeszcze bardziej pragnęli go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale i Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc siebie podobnym Bogu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStąd Żydzi tym usilniej starali się Go zabić. Mieli Mu za złe, że nie tylko rozluźnia rygory szabatu, ale także nazywa Boga własnym Ojcem i tym samym stawia siebie na równi z Bogiem.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego tym bardziej Żydzi dążyli do tego, aby Go zabić, bo nie tylko rozluźniał rygor szabatu, ale i powiedział, że Bóg jest Jego Ojcem, i czynił siebie równym Bogu.
18.ODN.B.BRZ.2023Dlatego tym bardziej szukali Żydzi okazji, aby go zamordować, bo nie tylko naruszał dzień odpoczynku, ale też powiedział, że Bóg jest jego Ojcem i siebie czynił równym Bogu.